Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
zimski semestar: ponedjeljkom 14.00-15.00, B-315 uz obveznu prethodnu najavu mailom
Soba
B 312
Telefon
01/4092097
E-mail
adobric@ffzg.hr

Arnalda Dobrić rođena je u Zagrebu. Osnovnu školu i 2. gimnaziju završila je u Zagrebu. Obranivši diplomski rad pod naslovom “Sistem grešaka prezbiakuzičara” 1999. g. završila je studij engleskog jezika i književnosti i fonetike. Prvi stupanj Verbotonalnog seminara završila je 1999.g. u Poliklinici SUVAG. Usavršavala se na različitim jednodnevnim seminarima iste tematike. Slobodni studij portugalskog jezika i književnosti završila je 2010. g. Od 2000. do 2011. na poslijediplomskom je znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Kvalifikacijski rad pod naslovom “Prepoznavanje govornika na temelju govora” obranila je 2008., a doktorski rad pod naslovom “Funkcionalna mozgovna asimetrija triju tipova dvojezičnih govornika” 28.11.2011. U rujnu 2004. bila je na jednomjesečnoj ljetnoj stipendiji Instituta Camoes na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu na usavršavanju portugalskog jezika. 2010. g. boravila je u Bragi u Portugalu na tromjesečnoj istraživačkoj stipendiji Instituta Camoes gdje je u CEHUM-u Sveučilišta Minho radila na doktoratu. Od 1. veljače 2004. radi kao znanstveni novak na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma voditeljice prof. dr. sc. Vesne Mildner. Istodobno na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi kao asistentica i sudjeluje u izvođenju nastave od akademske godine 2004/2005. Od 2011. viša je asistentica na Odsjeku za fonetiku. Od 2000. do 2004. tajnica je časopisa Strani jezici. Objavila je nekoliko znanstvenih radova te radovima u koautorstvu ili aktivno sudjelovala na preko 15 domaćih i inozemnih skupova. Aktivno se služi hrvatskim (materinski), engleskim, portugalskim, talijanskim te francuskim jezikom. Pasivno se služi ruskim, slovenskim i latinskim jezikom.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2020 Jezici kroz govor i pokret Voditelj
2020 - 2020 Jezici kroz govor i pokret Voditelj
2019 - 2019 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao većinskog i manjinskog jezika Suradnik
2018 - 2019 Interphonologie du français contemporain Suradnik
2018 - 2018 Međujezični utjecaj na percepciju i produkciju govora i jezika na primjeru hrvatskog kao materinskog i stranog/inog jezika Voditelj
2017 - 2021 KROKO - Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik

Ključni istraživački interes
 • verbotonalna metoda, patologija sluha rehabilitacija slušanja i govora,
 • slušna percepcija, pamćenje
 • dvojezičnost, višejezičnost
 • veza govora i pokreta
 • životinjska komunikacija, rad u terapijskom paru čovjek-životinjama u rehabilitaciji slušanja i govora.
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Aiki En Udruga za promicanje skladnog življenja
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2013. Istraživanja govora 2013, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2010. Istraživanja govora 2010, Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2007. Istraživanja govora 2007, Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2004. Istraživanja govora 2004, Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
vidjeti: CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Dobri%C4%87,%20Arnalda%20%2826071%29|text|profile