Naziv
Lokalizacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
225406
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Lokalizacija podrazumijeva jezičnu i kulturnu prilagodbu proizvoda (primjerice softvera, videoigre, internetskih stranica), određenoj lokaciji (zemlji / regiji i jeziku) u kojoj će se upotrebljavati i prodavati. Budući da je sve veći broj korisnika proizvoda digitalno pismen i budući da je sve više tvrtki koje traže globalizaciju svojih digitalnih proizvoda koja nadilazi jezične i kulturne barijere, lokalizacijska industrija eksponencijalno raste pa je potreba za prevoditeljima koji su upućeni u lokalizacijske postupke sve veća. Znanja i vještine koje se odnose na lokalizaciju postaju sve važnije, ne samo za studente koji žele raditi u lokalizacijskoj industriji, nego i za sve studente koji namjeravaju raditi kao prevoditelji.
Sadržaj
 1. Translation and Localisation
 2. Website Localisaton
 3. Project Management in Localisation
 4. Game Localisation
 5. Soft Skills
 6. Risk Management
 7. Transcreation
 8. Software Localisation
 9. Multimedia Localisation
 10. Internationalisation
 11. Globalisation
 12. Register and Localisation
 13. Digital Marketing and Localisation
 14. Translation Challenges in Localisation
 15. Accessibility and Localisation

Ishodi učenja
 1. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezična raslojavanja i promjene
 2. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 3. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
 4. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 5. studenti će moći usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
 6. upotrijebiti alate za strojno potpomognuto prevođenje
Metode podučavanja
Predavanja i seminar, kolegij se izvodi na engleskom jeziku
Metode ocjenjivanja
Projekt ili seminar

Obavezna literatura
 1. Esselink, Bert (2000). A Practical Guide to Localisation. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 2. Matis, Nancy (2014). How to Manage Your Translation Projects
 3. Dunne, Keiran J. and Elena S. Dunne. (2011) Translation and Localisation Project Management: the art of the possible. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Dopunska literatura
 1. Bernal-Merino, Miguel Á. (2015) Translation and Localisation in Video Games. Making Entertainment Software Global. New York/London: Routledge.
 2. O’Hagan, Minako and Carme Manigron. (2013) Game Localisation: translating for the global digital entertainment industry. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij