Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Ljetni semestar ak. g. 2020./21. - online
Soba
B-014
Telefon
01/4092-195
E-mail
knikoli@ffzg.hr

Kristijan Nikolić diplomirao je engleski jezik i književnost na Odsjeku za engleski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Između 2000. i 2009. radio je kao lektor na istom odsjeku, a od 2009. radi kao viši lektor. Godine 2013. imenovan je znanstvenim suradnikom na istom Odsjeku.

G. 2007. godine upisao je doktorski studij iz znanosti o prevođenju na Sveučilištu u Beču. Pod mentorstvom profesorice Mary Snell-Hornby, 2012. godine obranio je doktorski rad pod naslovom The Perception of Culture through Subtitles.

Predaje razne kolegije, uključujući Kulture SAD-a i Velike Britanije, Prijevodne vježbe, Lokalizaciju i kolegije posvećene audiovizualnom prevođenju, što je njegovo glavno istraživačko i profesionalno zanimanje. Kristijan Nikolić također radi kao slobodni audiovizualni prevoditelj od 1998. godine. Bio je gostujući predavač u Centre for Translation Studies, (CenTraS), University College London, u akademskoj godini 2015./16., a u kolovozu 2016. imenovan je za Honorary Research Associatea na istoj institutciji. Na CenTraS-u je bio uključen u razvoj istraživačkih projekata i radio je kao voditelj projekata veliku međunarodnu tvrtku koja se bavi distribucijom i prikazivanjem audiovizualnog sadržaja. Kristijan Nikolić također je bio nastavnik na School of Slavonic Lanugages and Cultures na University College London te na Middlesex Universityju u Londonu.

G. 2013. organizirao je Mediju za svih 5, prvu konferenciju o audiovizualnim studijima prevođenja u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. G. 2012. osnovao je Hrvatsko udruženje audiovizualnih prevoditelja DHAP i bio je njegov predsjednik do ožujka 2017. Kristijan Nikolić od 2008. do 2018. bio je član izvršnog odbora ESIST-a, Europskog udruženja za proučavanje audiovizualnog prevođenja.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • znanost o prvođenju
 • audiovizualno prevođenje
 • prevođenje i kultura
 • prevođenje i kvaliteta
 • prevođenje kao profesija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja (DHAP) (Od 2012. do 2017. (susonivač i prvi predsjednik društva), od 2018. član)
 • European Association for Studies in Screen Translation (ESIST) (Od 2008. do 2018. (član upravnog odbora), od 2018. član)
 • Subtle UK, The Subtitlers' Association (Od 2021. Član.)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Media for All 8, Sveučilište u Stockholmu (-, -)
 • 2013. Media for All 5, Transmedia Research Group (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (član uredništva)
 • Translatologia, epartment of Translation Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia ,Nitra, Slovačka (Član uredničkog odbora)
 • Translatologia, epartment of Translation Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia ,Nitra, Slovačka (Član uredničkog odbora)
 • Translatologia, epartment of Translation Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia ,Nitra, Slovačka (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/31348
https://ucl.academia.edu/KristijanNikoli%C4%87?from_navbar=true