Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
3
Šifra
225502
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij