Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtak od 16 do 17 i prema dogovoru
Soba
B 108
Telefon
6120 071
E-mail
acavar@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij hrvatskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti te doktorirala 2014. godine. Usavršavala se na Sveučilištu u Salamanci. Od 2002. do 2015. radila je kao nastavnica hrvatskog i španjolskog jezika u Lingua Forumu. Od 2005. do 2007. bila je ugovorna lektorica u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Od 2007. godine zaposlena je na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Od 2009. godine suradnica je nastavničkog smjera diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti na matičnom fakultetu.

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2017 Problem opisa gramatičke i pravopisne norme Suradnik

Ključni istraživački interes
 • poučavanje hrvatskog kao materinskog i inojezičnog
 • ovladavanje hrvatskim kao prvim i kao stranim jezikom
 • čitanje i razvoj čitalačkih kompetencija
 • poučavanje španjolskog kao stranog jezika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Državno ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita iz Hrvatskoga jezika u osnovnoj i u srednjoj školi, Agencija za odgoj i obrazovanje (Član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (član upravljačkog tijela i voditeljica Odjela za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti)
 • Organizacijski odbor izložbe Hrvatski u školi: priča o nastavnom predmetu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Predsjednik)
 • Radna skupina za postavljanje minimalne razine postignuća u ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) (Član)
 • Radna skupina za procjenu metodičkih preporuka iz Hrvatskoga jezika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Upravno i stručno vijeće Zagrebačke slavističke škole, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (programska tajnica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo (domaći, znanstveni)
 • 2016. Okrugli stol posvećen red. prof. dr. sc. Vladi Pandžiću, Odsjek za kroatistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, jezičnog izražavanja te medijske kulture, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, jezičnog izražavanja te medijske kulture, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, jezičnog izražavanja te medijske kulture, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, jezičnog izražavanja te medijske kulture, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, jezičnog izražavanja te medijske kulture, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Nagrada Ivan Filipović za znanstveni i stručni rad