Naziv
Portugalske prijevodne vježbe 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
235643
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Osposobiti studente za prevođenje složenijih tekstova s portugalskog na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Analiza objavljenih prijevoda; uočavanje prijevodnih problema i analiza prijevodnih rješenja.
 3. Analiza objavljenih prijevoda; uočavanje prijevodnih problema i analiza prijevodnih rješenja.
 4. Analiza objavljenih prijevoda; uočavanje prijevodnih problema i analiza prijevodnih rješenja.
 5. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 6. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 7. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 8. Izrada prijevoda na satu.
 9. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 10. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 11. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 12. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 13. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 14. Analiza prijevoda zadanog teksta; diskusija o odabranim prevoditeljskim strategijama, postupcima i rješenjima.
 15. Izrada prijevoda na satu.

Ishodi učenja
 1. Jezično i terminološki analizirati izvornik, uočiti prijevodne probleme te pronaći adekvatno prijevodno rješenje.
 2. Primjenjivati prevodilačke spoznaje i strategije na zadanim tekstovima.
 3. Kritički procijeniti vlastiti prijevod te predložiti načine kojima je moguće usavršiti izrađeni prijevod.
 4. Objasniti i argumentirati prevoditeljske odluke i strategije primijenjene u prevođenju.
 5. Razlučiti razine jezične analize te formulirati metodologiju za analizu jezičnih činjenica na različitim razinama opisa, na osnovi usvojenih teorijskih i metodoloških postavki iz područja opće lingvistike.
 6. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
Metode podučavanja
Individualni rad, analiza prijevoda, grupna diskusija.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija, pisani radovi, usmeno izlaganje.

Obavezna literatura
 1. Talan, N. (2004). Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Talan, N. (2004). Hrvatsko-portugalski rječnik. Zagreb Školska knjiga.
 3. CASTELEIRO, João Malaca (org.) [Academia] (2001). Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Verbo.
 4. Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa
 5. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020. https://dicionario.priberam.org
 6. Dicionário Michaelis. http://michaelis.uol.com.br/
 7. Pavlović, N. (2015). Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar