Naziv
Stručna praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
3
Šifra
235662
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij