Naziv
Tranzicija iz socijalizma u demokraciju: Hrvatska 1980.-2000.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
4
Šifra
235648
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar