Naziv
smjer Istraživački, Modul srednjovjekovna povijest
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul srednjovjekovna povijest
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar povijesti
magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10704)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Ekohistorija 117678
Ekonomska historija 117679
Film kao povijesni izvor 118161
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680
Historijska antropologija 117681
Historijska demografija 117682
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686
Josip Broz Tito 170989
Kulturna povijest 117688
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990
Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa 170914
Od staleškog ka modernom građanstvu 36773
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165
Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka 170915
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802
Politička povijest 117697
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672
Povijest Dubrovačke Republike 118168
Povijest Grčke i Rima I. 117665
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878
Povijest pakla 184279
Povijest Starog istoka I. 117662
Problemi hrvatske moderne 186951
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 184282
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 117670
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660
Život u 19. stoljeću 119477
3. Strani jezik struke - Odabrati 2 ECTS boda (10705)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438
Latinska paleografija 124439
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449
Srednjovjekovno seljaštvo 124450
Terenska nastava 124451
Urbana povijest 124452
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11862)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1968. - Uzroci i posljedice 118160
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429
Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija 170913
Hagiografija i kult svetaca 184271
Historijska antropologija staroga svijeta I. 124414
Historijska imagologija 124433
History and memory 185746
Hrvatska heraldička baština 125484
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437
Javna povijest 142479
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486
Magija u srednjem vijeku 170912
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257
Prvi svjetski rat 125489
Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 125490
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 124412
Vjerska povijest 124453
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454
Zagreb u 20. stoljeću 125604
3. Strani jezik struke - Odabrati 2 ECTS boda (11863)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (10805)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Ekohistorija 117678
Ekonomska historija 117679
Film kao povijesni izvor 118161
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680
Historijska antropologija 117681
Historijska demografija 117682
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686
Josip Broz Tito 170989
Kulturna povijest 117688
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990
Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa 170914
Od staleškog ka modernom građanstvu 36773
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165
Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka 170915
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802
Politička povijest 117697
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672
Povijest Dubrovačke Republike 118168
Povijest Grčke i Rima I. 117665
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878
Povijest pakla 184279
Povijest Starog istoka I. 117662
Problemi hrvatske moderne 186951
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 184282
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 117670
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660
Život u 19. stoljeću 119477
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 22 ECTS boda (11966)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1968. - Uzroci i posljedice 118160
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429
Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija 170913
Hagiografija i kult svetaca 184271
Historijska antropologija staroga svijeta I. 124414
Historijska imagologija 124433
History and memory 185746
Hrvatska heraldička baština 125484
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437
Javna povijest 142479
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486
Magija u srednjem vijeku 170912
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257
Prvi svjetski rat 125489
Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 125490
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 124412
Vjerska povijest 124453
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454
Zagreb u 20. stoljeću 125604