Naziv
Nastavna praksa iz povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
1
Šifra
184274
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe u praktikumu
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Senzibilizacija i uvođenje studenata u praktične aspekte nastavničkog zanimanja hospitiranjem na nastavi povijesti nastavnika-mentora.
Sadržaj
 1. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi – uvodne informacije nastavnika-mentora.
 2. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 3. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 4. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 5. Nastavna praksa iz povijesti u osnovnoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 6. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi – uvodne informacije nastavnika-mentora.
 7. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 8. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 9. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 10. Nastavna praksa iz povijesti u srednjoj školi – hospitiranje na satu mentora.
 11. Izrada hospitacijskog zapisnika
 12. Izrada hospitacijskog zapisnika
 13. Izrada hospitacijskog zapisnika
 14. Prezentacija prakse
 15. Završni razgovor

Ishodi učenja
 1. Opisati pedagošku dokumentaciju koju vodi nastavnik povijesti.
 2. Opisati zaduženja nastavnika povijesti u osnovnoj/srednjoj školi.
 3. Opisati medije koji sačinjavaju suvremenu učionicu povijesti.
 4. Opisati programe povijesti namijenjene učenicima s posebnim potrebama u školi hospitiranja.
 5. Analizirati promatrane nastavne sate u individualnim i grupnim analizama.
 6. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
Metode podučavanja
Promatranje, iskustveno učenje, izvještavanje.
Metode ocjenjivanja
Studentski izvještaj s prakse, sudjelovanje u grupnim analizama, mentorov izvještaj, završni razgovor.

Obavezna literatura
 1. Materijali s nastave, obrasci i upute
Dopunska literatura
 1. Udžbenici povijesti koji se koriste u školi hospitiranja
 2. Dopunska literatura u dogovoru s nastavnicom

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij