Naziv
Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147579
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar