Naziv
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117696
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilje je upoznati studente s najnovijim temama i metodama istraživanja.
Sadržaj
  1. Sadržaj predmeta se mijenja svake godine, ovisno o najnovijim istraživanjima.

Ishodi učenja
  1. Studenti upoznati s nekim od najnovijih tema istraživanja u medievistici
  2. Studenti upoznati s nekim od najnovijih metoda
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanja se pozivaju gosti znanstvenici koji se bave obrađivanom problematikom. Studenti svaki tjedan dobivaju određenu literaturu na hrvatskom i/ili engleskom jeziku koju moraju analizirati i koju moraju sažeto usmeno prikazati. Moraju nastojati kritički se odnositi prema pročitanom i pokušati otkriti slabe točke iznesenih teza. Na kraju semestra trebaju u kraćem pisanom radu sažeti spoznaje do kojih su došli temeljem pročitane literature i otslušanih predavanja.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se donosi na temelju redovitosti pohađanja nastave, aktivnog sudjelovanja u diskusijama, redovitog čitanja dodijeljene literature i završnog pisanog rada.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. smjer Istraživački, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar