Naziv
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
117696
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je upoznati studente s najnovijim temama i metodama istraživanja.
Sadržaj
 1. Otok Rab: geografski položaj, geološke i klimatske karakteristike.
 2. Pregled povijesti otoka Raba.
 3. Historiografija o Rabu. Izvori.
 4. Kamporska kronika kao izvor za povijest Raba.
 5. Prezentacija novih metoda u arheološkim istraživanjima na primjeru Raba.
 6. Prezentacija novih metoda istraživanja krajolika na primjeru Raba.
 7. Prezentacija novih metoda istraživanja povijesti umjetnosti na primjeru Raba.
 8. Analiza kartografske građe o Rabu.
 9. Rad na Kamporskoj kronici.
 10. Rad na Kamporskoj kronici.
 11. Rad na Kamporskoj kronici.
 12. Rad na Kamporskoj kronici.
 13. Rad na Kamporskoj kronici.
 14. Studentske prezentacije.
 15. Završna rasprava.

Ishodi učenja
 1. Studenti su upoznati s nekim od najnovijih tema istraživanja u medievistici
 2. Studenti su upoznati s nekim od najnovijih metoda istraživanja u medievistici.
 3. Studenti mogu kvalitetnije ocjenjivati pročitanu literaturu.
 4. Studenti su upućeni u korištenje materijalnih i drugih nepisanih izvora.
 5. Studenti su upoznati s metodama istraživanja lokalne povijesti na primjeru Raba.
 6. Studenti su upoznati s istraživanjem povijesti krajolika.
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Na predavanja se pozivaju gosti znanstvenici koji se bave obrađivanom problematikom. Studenti svaki tjedan dobivaju određenu literaturu na hrvatskom i/ili engleskom jeziku koju moraju analizirati i koju moraju sažeto usmeno prikazati. Moraju nastojati kritički se odnositi prema pročitanom i pokušati otkriti slabe točke iznesenih teza. Na kraju semestra trebaju u kraćem pisanom radu sažeti spoznaje do kojih su došli temeljem pročitane literature i otslušanih predavanja.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se donosi na temelju redovitosti pohađanja nastave, aktivnog sudjelovanja u diskusijama, redovitog čitanja dodijeljene literature i završnog pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. Dušan Mlacović, Građani plemići. Pad i uspon rapskog plemstva, Zagreb 2008.
 2. Vladislav Brusić, Otok Rab, Zagreb 1926.
 3. Stjepan Antoljak, Izvori i literatura o prošlosti otoka Raba od ranoga srednjeg vijeka do godine 1797., Zadar - Rab 1986.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar