Naziv
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
86826
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim problemima književne historiografije i metodologije književne povijesti. Razmatraju se načela i temeljni pojmovi književne historiografije: ideja dijakronije i razvoja književnosti, problemi imenovanja, podjela na periode (vremenske odsječke različite duljine) i načini izmjene književnih razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se temeljna književnopovijesna razdoblja do razdoblja romantizma. U pristupu svakom književnom razdoblju studenti se upoznaju s pripadnom poetikom (implicitnom ili eksplicitnom), kao i prevladavajućim žanrovskim sistemom i paradigmatskim djelima/autorima.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Problematika književne povijesti
 3. Feministička revizija: Homer. Odiseja. prev. Tomo Maretić. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003.Atwood, Margaret. Penelopeja: mit o Penelopi i Odiseju. prev.Giga Gračan. Zagreb: Vuković&Runjić, 2005.
 4. Dvije vrste tragizma: Sofoklo. Antigona. u: Grčke tragedije. prev. Koloman Rac i Zdeslav Dukat. Zagreb: Mozaik knjiga, 2005. Anouilh, Jean. Antigona. prev. Radovan Ivšić. Zagreb: Dramska biblioteka Zagrebačkog dramskog kazališta, 1958.
 5. Preobrazbe i posredovanja:Apulej, Lucije. Zlatni magarac. prev. Albin Vihler. Zagreb: Stvarnost, 1969.
 6. Trubadurski pokret:Mrkonjić, Zvonimir i Mirko Tomasović, ur. Trubaduri, Zagreb: ArTresor, 2012.
 7. O petrarkističkoj književnoj modi: Shakespeare, William. Kako Vam drago. u: Komedije. prev. Mate Maras. Zagreb:Matica hrvatska, 2007.Shakespeare, William. Soneti. prev. Mate Maras. Varaždin: Katarina Zrinski, 1996. (izbor)Petrarca, Francesco. Iz kanconijera. prev. Olinko Delorko, priredio S. Jurić, SysPrint, Zagreb: 2000.
 8. Oponašanje Cervantesova načinaCervantes Saavedra, Miguel de. Bistri vitez Don Quijote od Manche. prev. Iso Velikanović i Josip Tabak Zagreb: Globus media, 2004. (ulomci)
 9. Kult Góngore Góngora y, Luis de. Zvjezdani sat. prev. Nikola Milićević. Zagreb: Konzor, 2001.
 10. DonžuanizamTirso de Molina. Seviljski zavodnik i kameni uzvanik. Prev. Mirko Tomasović. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1993 .Molière, Jean Baptiste. Don Juan. prev. Radovan Ivšić Zagreb : Zora , 1950.
 11. Komičke preinake:Molière, Jean Baptiste. Škrtac. prev. Iso Velikanović. Zagreb: Zagrebačka stvarnost, 2008.Plaut, Tit Makcije. Ćup. Prev. Branimir Žganjer. Zagreb: Matica hrvatska, 1998.
 12. Tragičke preinake:Racine, Jean. Fedra. prev. Vladimir Gerić. Zagreb: Hena Com , 1999.Kane, Sarah. Phaedra's Love. London: Methuen Drama, 2002. (rukopis prijevoda)
 13. Odjeci osamnaestostoljetnog romana:Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. prev. Berislav Grgić. Zagreb: Mladost, 1978.Coetzee, John Maxwell. Gospodin Foe. prev. Petar Vujačić. Zagreb: V.B.Z., 2000.
 14. Zaključna diskusija
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje i seminarska nastava
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
 2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. – mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich: Mimeza, Zagreb: Hena com, 2004. (str. 17-37, 320-344)
 2. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd: Nolit, 1989. (str. 224-245, 445-464)
 3. Nancy Shumate. «Apuleius' Metamorphoses: The inserted tales.» u: Latin Fiction: The Latin Novel in Context. ed. Heinz Hofmann. London and New York: Routledge 2004. str. 113-125.
 4. Gaunt, Simon i Sarah Kay, ur. The Troubadours.Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press, 1999.
 5. Ciglar-Žanić, Janja. «Shakespearovi Soneti ili o bardovu boravku u prostorima petrarkističke muze.» u: Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu. Zagreb: Zavod za zavod o književnosti Filozofskog fakulteta, 2001.; str. 93-123.
 6. Čale, Frano, «Oblici elokvencije u Petrarcinu 'Kanconijeru'», u: Petrarca i petrarkizam. Zagreb: Školska knjiga, 1971.; str.: 107-115.
 7. Cascardi, Anthony J.: „Don Quixote and the invention of the novel“, u: The Cambridge Companion to Cervantes, Cambridge University Press, 2002.
 8. Friedrich, Hugo. «Tamnost; usporedba s Góngorom», u: Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.; str.: 129-130
 9. Alonso, Dámaso. «Sjaj i lepota Góngorine poeme Samoće.» u:Umetnost tumačenja poezije. ur. Dragan Nedeljković i Miodrag Radović. Beograd: Nolit, 1979. str.103-121.
 10. Pavlović, Cvijeta: Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.
 11. Machiedo, Višnja. «Molièrova škrinjica.» u: Od kazališta do teksta i obrnuto: romanističke i hrvatske studije i ogledi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. str. 33-45.
 12. Čale Feldman, Lada. «Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije.» u: U kanonu: studije o dvojništvu. Zagreb: Disput, 2008., str. 97-120.
 13. Barthes, Roland. «Rasinov čovek», u: Književnost, mitologija, semiologija, prev. I. Čolović, Beograd: Nolit, 1979., str. 55-132.
 14. Macaskill, B. & H. Colleran. „Reading History, Writing Heresy: The Resistance of Representation and the Representation of Resistance in J. M. Coetzee's 'Foe'.“ Contemporary Literature, Vol. 33., 3., 1992. str. 432-457.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar