Naziv
Osnove perzijskog jezika (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
126166
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Usvojiti osnove fonetike, fonologije, morfologije i elemente sintakse suvremenog perzijskog jezika.
Sadržaj
 1. Predavanja: Povijest perzijskoga jezika; perzijska abeceda; razlike s arapskim pismom; bilježenje kratkih samoglasnika (a-e-o) i suglasnika; fonetski opis (alef-be-pe-te-se-ğim-čim-he-xe) Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
 2. Predavanja: Nastavak učenja pisma; fonetski opis (dāl-zāl-re-ze-že-sin-šin). Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
 3. Predavanja: Fonetski opis (sād-zād-tā-zā-ejn-ġejn-fe-qāf); bilježenje dugih samoglasnika (ā-i-u). Vježbe: Čitanje i pisanje.
 4. Predavanja: Fonetski opis (kāf-gāf-lām-mim-nun-wāw-he-je/jā). Vježbe: Čitanje i pisanje; usvajanje elementarnog leksika.
 5. Predavanja: Osobitosti pisanja i izgovaranja nekih glasova (hamze-alef-lā-xā). osobne zamjenice; pokazne zamjenice. Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja; usvajanje elementarnog leksika.
 6. Predavanja: Provjera znanja (test). Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja.
 7. Predavanja: Infinitiv; prezent gl. „biti“ (budan), enklitički oblik gl. „biti“; poredak riječi u rečenici. Vježbe: Vježbanje jednostavne imenske rečenice. Usvajanje elementarnog leksika.
 8. Predavanja: Određeni i neodređeni oblik; množina imenica. Vježbe: Vježbanje gradiva na primjerima. Usvajanje leksika.
 9. Predavanja: Prošlo svršeno vrijeme. Vježbe: Čitanje i prevođenje elementarnih tekstova. Usvajanje leksika.
 10. Predavanja: Prepozicije i postpozicije. Vježbe: Vježbanje novog gradiva na primjerima.
 11. Predavanja: Izafet konstrukcija. Vježbe: Vježbanje na primjerima. Usvajanje leksika.
 12. Predavanja: Izafet konstrukcija. Redoslijed nizanja atributa. Vježbe: Čitanje elementarnih tekstova.
 13. Predavanja: Tvorba pridjeva; izražavanje posvojnosti; Vježbe: Čitanje, prevođenje.
 14. Predavanje: Složeni glagoli Vježbe: Čitanje, prevođenje.
 15. Predavanja: Pripreme za ispit; rješavanje probnih tekstova.

Ishodi učenja
 1. Usvojiti perzijsko pismo i osnove fonologije perzijskog jezika.
 2. Opisati i objasniti osnovne morfološke kategorije u perzijskom jeziku
 3. Prepoznati i objasniti jednostavne sintaktičke kategorije u perzijskom jeziku.
 4. Čitati s razumijevanjem i analizirati jednostavne rečenice na perzijskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe, čitanje, prevođenje i analiziranje tekstova na perzijskom.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivno pohađanje nastave i sudjelovanje u radu).

Obavezna literatura
 1. Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 1., 3., 5. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 8. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar