Naziv
Osnove perzijskog jezika (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
126166
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Usvojiti osnove fonetike, fonologije, morfologije i elemente sintakse suvremenog perzijskog jezika.
Sadržaj
 1. Predavanja: Povijest perzijskoga jezika; perzijska abeceda; razlike s arapskim pismom; bilježenje kratkih samoglasnika (a-e-o) i suglasnika; fonetski opis (alef-be-pe-te-se-ğim-čim-he-xe) Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
 2. Predavanja: Nastavak učenja pisma; fonetski opis (dāl-zāl-re-ze-že-sin-šin). Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
 3. Predavanja: Fonetski opis (sād-zād-tā-zā-ejn-ġejn-fe-qāf); bilježenje dugih samoglasnika (ā-i-u). Vježbe: Čitanje i pisanje.
 4. Predavanja: Fonetski opis (kāf-gāf-lām-mim-nun-wāw-he-je/jā). Vježbe: Čitanje i pisanje; usvajanje elementarnog leksika.
 5. Predavanja: Osobitosti pisanja i izgovaranja nekih glasova (hamze-alef-lā-xā). osobne zamjenice; pokazne zamjenice. Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja; usvajanje elementarnog leksika.
 6. Predavanja: Provjera znanja (test). Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja.
 7. Predavanja: Infinitiv; prezent gl. „biti“ (budan), enklitički oblik gl. „biti“; poredak riječi u rečenici. Vježbe: Vježbanje jednostavne imenske rečenice. Usvajanje elementarnog leksika.
 8. Predavanja: Određeni i neodređeni oblik; množina imenica. Vježbe: Vježbanje gradiva na primjerima. Usvajanje leksika.
 9. Predavanja: Prošlo svršeno vrijeme. Vježbe: Čitanje i prevođenje elementarnih tekstova. Usvajanje leksika.
 10. Predavanja: Prepozicije i postpozicije. Vježbe: Vježbanje novog gradiva na primjerima.
 11. Predavanja: Izafet konstrukcija. Vježbe: Vježbanje na primjerima. Usvajanje leksika.
 12. Predavanja: Izafet konstrukcija. Redoslijed nizanja atributa. Vježbe: Čitanje elementarnih tekstova.
 13. Predavanja: Tvorba pridjeva; izražavanje posvojnosti; Vježbe: Čitanje, prevođenje.
 14. Predavanje: Složeni glagoli Vježbe: Čitanje, prevođenje.
 15. Predavanja: Pripreme za ispit; rješavanje probnih tekstova.

Ishodi učenja
 1. Usvojiti perzijsko pismo i osnove fonologije perzijskog jezika.
 2. Opisati i objasniti osnovne morfološke kategorije u perzijskom jeziku
 3. Prepoznati i objasniti jednostavne sintaktičke kategorije u perzijskom jeziku.
 4. Čitati s razumijevanjem i analizirati jednostavne rečenice na perzijskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe, čitanje, prevođenje i analiziranje tekstova na perzijskom.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivno pohađanje nastave i sudjelovanje u radu).

Obavezna literatura
 1. Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar