Naziv
Osnove perzijskog jezika (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
126166
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Usvojiti osnove fonetike, fonologije, morfologije i elemente sintakse suvremenog perzijskog jezika.
Sadržaj
 1. Predavanja: Povijest perzijskoga jezika; perzijska abeceda; razlike s arapskim pismom; bilježenje kratkih samoglasnika (a-e-o) i suglasnika; fonetski opis (alef-be-pe-te-se-ğim-čim-he-xe) Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
 2. Predavanja: Nastavak učenja pisma; fonetski opis (dāl-zāl-re-ze-že-sin-šin). Vježbe: Vježbanje ortografije i čitanja.
 3. Predavanja: Fonetski opis (sād-zād-tā-zā-ejn-ġejn-fe-qāf); bilježenje dugih samoglasnika (ā-i-u). Vježbe: Čitanje i pisanje.
 4. Predavanja: Fonetski opis (kāf-gāf-lām-mim-nun-wāw-he-je/jā). Vježbe: Čitanje i pisanje; usvajanje elementarnog leksika.
 5. Predavanja: Osobitosti pisanja i izgovaranja nekih glasova (hamze-alef-lā-xā). osobne zamjenice; pokazne zamjenice. Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja; usvajanje elementarnog leksika.
 6. Predavanja: Provjera znanja (test). Vježbe: Vježbanje čitanja i pisanja.
 7. Predavanja: Infinitiv; prezent gl. „biti“ (budan), enklitički oblik gl. „biti“; poredak riječi u rečenici. Vježbe: Vježbanje jednostavne imenske rečenice. Usvajanje elementarnog leksika.
 8. Predavanja: Određeni i neodređeni oblik; množina imenica. Vježbe: Vježbanje gradiva na primjerima. Usvajanje leksika.
 9. Predavanja: Prošlo svršeno vrijeme. Vježbe: Čitanje i prevođenje elementarnih tekstova. Usvajanje leksika.
 10. Predavanja: Prepozicije i postpozicije. Vježbe: Vježbanje novog gradiva na primjerima.
 11. Predavanja: Izafet konstrukcija. Vježbe: Vježbanje na primjerima. Usvajanje leksika.
 12. Predavanja: Izafet konstrukcija. Redoslijed nizanja atributa. Vježbe: Čitanje elementarnih tekstova.
 13. Predavanja: Tvorba pridjeva; izražavanje posvojnosti; Vježbe: Čitanje, prevođenje.
 14. Predavanje: Složeni glagoli Vježbe: Čitanje, prevođenje.
 15. Predavanja: Pripreme za ispit; rješavanje probnih tekstova.

Ishodi učenja
 1. Usvojiti perzijsko pismo i osnove fonologije perzijskog jezika.
 2. Opisati i objasniti osnovne morfološke kategorije u perzijskom jeziku
 3. Prepoznati i objasniti jednostavne sintaktičke kategorije u perzijskom jeziku.
 4. Čitati s razumijevanjem i analizirati jednostavne rečenice na perzijskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe, čitanje, prevođenje i analiziranje tekstova na perzijskom.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivno pohađanje nastave i sudjelovanje u radu).

Obavezna literatura
 1. Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 49. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 50. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 51. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 55. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 58. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 59. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 60. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar