Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
utorak, 12:30-14:00
Soba
B-022
Telefon
6120 064
E-mail
azra.abadzic@gmail.com , aanavaey@ffzg.hr

Azra Abadžić Navaey rođena je u Zagrebu 1976. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2001. diplomirala je dvopredmetni studij Turkologije i Francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu završila poslijediplomski doktorski studij književnosti i doktorirala 2013. godine s temom “Osmanski intertekst u romanima Orhana Pamuka”. U nekoliko navrata boravila je na stručnim usavršavanjima i istraživačkim stipendijama u Republici Turskoj. Od 2004. zaposlena je na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje održava nastavu iz osmanske književnosti, moderne turske književnosti i osnova perzijskog jezika. Prevodi s turskog i perzijskog jezika te objavljuje stručne i znanstvene radove iz oblasti osmanske i turske književnosti.

Kao znanstvena novakinja, Azra Abadžić Navaey sudjelovala je u znanstvenim projektima "Turski i hrvatski jezik u kontaktu i kontrastivnoj analizi" (0130501) te "Kontrastivna analiza gramatičkog ustroja turskog i hrvatskog jezika" (130-1300869-0881).
Područje znanstveno-istraživačkog interesa: osmanska književnost, moderna turska književnost, tursko-hrvatske kulturne veze, tursko-perzijske kulturne veze, perzijski jezik.

Bibliografija radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264854