Naziv
Praksa 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
3
Šifra
128127
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Studenti će usavršiti svoje nastavničke kompetencije na svim razinama, a posebno će imati priliku razviti osjećaj odgovornosti za svoj rad i za učenike (poučavat će istu grupu tijekom dužeg perioda). Razvit će osjećaj profesionalnosti.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Osmišljavanje aktivnosti i nastavnih planova za različite dobne skupine učenika
 3. Osmišljavanje aktivnosti i nastavnih planova za skupine učenika na različitim razinama poznavanja jezika
 4. Poučavanje u razrednoj sredini
 5. Poučavanje u razrednoj sredini
 6. Poučavanje u razrednoj sredini
 7. Poučavanje u razrednoj sredini
 8. Poučavanje u razrednoj sredini
 9. Poučavanje u razrednoj sredini
 10. Poučavanje u razrednoj sredini
 11. Refleksija na iskustvo poučavanja u razredu
 12. Poučavanje u razrednoj sredini
 13. Poučavanje u razrednoj sredini
 14. Evaluacija dnevnika prakse
 15. Izazovi u obrazovanju nastavnika

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju kao i o čimbenicima koji utječu na različite aspekte njihova pristupa poučavanju
 2. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskome jeziku
 3. ...
 4. ...
Metode podučavanja
Kolegij se izvodi kroz seminar i vježbe. Dio vježbi održava se na fakultetu u obliku praktikuma, a dio u obliku seminara na kojima se analiziraju sati koje su studenti promatrali ili sami održali.
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje - portfolij; ocjene iz održane nastave tijekom prakse u školi

Obavezna literatura
 1. Crookes, G. (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja] -
 2. Newby, D. i sur. (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja].
 3. Waynryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
 2. Costas i Costa i sur. (ur) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij