Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti
magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. argumentirano i kritički poučavati o književnim pojavnostima iz engleskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. koristiti i analizirati engleski jezični sustav i njegove temeljne sastavnice (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, itd.) te elemente jezičnih varijacija (diskurs, dijalekt, slang, humor, itd.)
 3. kategorizirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskog govornog područja u svrhu razvijanja interkulturalne kompetencije učenika
 4. prepoznati temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te objasniti kako navedene razlike utječu na određene aspekte učenja i poučavanja
 5. opisati i primijeniti osnovne principe i metode koje se koriste u procesu istraživanja engleskog kao inog jezika
 6. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi engleskog kao inog jezika
 7. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 8. oblikovati dobro strukturirani govoreni ili pisani tekst na engleskom jeziku primjeren zadanoj komunikacijskoj situaciji
 9. objasniti osnovna načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 10. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju kao i o čimbenicima koji utječu na različite aspekte njihova pristupa poučavanju
 11. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezika
 12. opisati i objasniti svrhu i rezultate ključnih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 13. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 14. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 15. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 16. prepoznati relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 17. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
 18. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskome jeziku
 19. povezati i objasniti temeljne principe suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 20. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Proces ovladavanja jezikom 117844
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Praksa 1 117846
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Diplomski rad na studiju Anglistike 124216
Praksa 2 128127
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)