Naziv
Prevođenje i interkulturna komunikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
184922
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij