Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak 17.00 do 18.00
Soba
B-014
Telefon
+385919436784
E-mail
veselicamajhut@gmail.com

OBRAZOVANJE
2012. doktorat iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni (Španjolska)
2001. magisterij iz područja British Cultural Studies, Sveučilište Strathclyde u Glasgowu (Ujedinjeno Kraljevstvo)
1989. diploma iz engleskog jezika i književnosti i filozofije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO
2021. izvanredni profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2015. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2004. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
1996. lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
1991. viši savjetnik za strane medije, Ministarstvo informiranja
1989. nastavnik engleskog jezika u Školi za strane jezike "Sova"

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Logika i retorika anglofonog i hrvatskog antropocena Suradnik
2020 - 2020 "Otpor je uzaludan": antropocen u suvremenim tekstovima anglofonije Suradnik
2019 - 2019 Antropocen i tamna ekologija anglofonije Suradnik
2018 - 2018 Antropocen u anglofonim kulturama Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik
2015 - 2018 Building Intercultural Bridges Through Children’s Literature Translations: Texts, Contexts and Strategies Suradnik
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada Suradnik

Ključni istraživački interes
 • znanost o prevođenju - teorija prevođenja, kulturološki aspekti prevođenja, povijest prevođenja, kvaliteta prijevoda
 • analiza diskursa
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Translation Studies (EST) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga RH, Sveučilište u Zagrebu
 • Stručno povjerenstvo za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uredništva u časopisima
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Hieronymus: Journal of Translation Studies and Terminology, FF Press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
PODRUČJA ISTRAŽIVANJA:
znanost o prevođenju - teorija prevođenja, kulturološki aspekti prevođenja, povijest prevođenja, kvaliteta prijevoda
analiza diskursa
ODABRANA BIBLIOGRAFIJA:
KNJIGE:
Veselica Majhut, Snježana. 2021. Krčma, gostionica, pub: dijakronijska studija prevođenja kulturno specifičnih referenci u kriminalističkim romanima. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Hlavac, Jim i Veselica Majhut, Snježana (ur.). 2019. Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations.
Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
ČLANCI I POGLAVLJA U KNJIGAMA:
Veselica Majhut, Snježana. 2021. "Did You Try Our Good Smoked Ham? Assessing the Quality of Translation as Cross-Cultural Mediation on Croatian Tourist Board Websites". ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 18 (2021), 1; 151-167 doi:https://.org/10.4312/elope.18.1.151-167.
Veselica Majhut, Snježana. 2020. Challenges of translating cultural embeddedness in crime fiction: Croatia's example. Przekładaniec. A Journal of Translation Studies, 40 (2020), 130-157 doi:10.4467/16891864PC.20.007.13170
Bašić, Ivana; Grubišić, Marina; Veselica Majhut, Snježana. 2020. "Diskursno oblikovanje klimatskih promjena u anglofonim i hrvatskim izvorima informiranja" Suvremena lingvistika, 46 , 89; 1-23. doi:10.22210/suvlin.2020.089.01
Veselica Majhut, Snježana. 2019. "Translating tourist brochures". U: Hlavac, Jim i Veselica Majhut, Snježana (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 209-226.
Veselica Majhut, Snježana. 2019. "Translating art history monographs". U: Hlavac, Jim i Veselica Majhut, Snježana (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 155-168.
Veselica Majhut, Snježana. 2019. "Translating legal contracts". U: Hlavac, Jim i Veselica Majhut, Snježana (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 101-118.
Bašić, Ivana i Veselica Majhut, Snježana. 2017. „Explicit author reference in research articles in linguistics in English and Croatian“. U: Cergol Kovačević, Kristina i Udier, Sanda Lucija (ur.) Applied Linguistics Research and Methodology Proceedings from the 2015 CALS. 270-286.
Veselica Majhut, Snježana. 2016. „A Contribution to Croatian Translation History: Translation Flows from English into Croatian (from the 1950s to the late 1970s) and their Social-cultural Context“ . Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. vol. 61, 73-84.
Veselica Majhut, Snježana i Bašić, Ivana. 2015. „From foot to meter: rendering of culture- specific items in popular fiction translations from English to Croatian“. U: Peti-Stantić, Anita, Stanojević, Mateusz Milan i Antunović, Goranka ur.). Language Varieties between Norms and Attitudes. Frankfurt am Main: Peter Lang. 197-218.