Naziv
Prijevodne vježbe 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
124484
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Na vježbama se kroz različite tematske sadržaje analiziraju posebnosti i način prevođenja različitih tekstova: znanstveno-tehničkih, novinskih, reklamnih, pravnih, ekonomskih i dr.
Sadržaj
 1. Prevođenje tekstova iz područja politike
 2. Prevođenje tekstova iz područja diplomacije
 3. Prevođenje tekstova iz područja ekonomije
 4. Prevođenje tekstova iz područja prava
 5. Prevođenje znanstveno-popularnih tekstova iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 6. Prevođenje znanstveno-popularnih tekstova iz područja prirodnih znanosti
 7. Kolokvij
 8. Prevođenje novinskih tekstova iz područja kulture
 9. Prevođenje tekstova o turizmu – zemljopis, povijest
 10. Prevođenje tekstova o turizmu – putopisi, gastronomija
 11. Prevođenje tekstova o turizmu – umjetnost
 12. Prevođenje tekstova struke – jezik i književnost
 13. Usmeno prevođenje
 14. Usmeno prevođenje
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 2. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih stilova i žanrova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 3. primijeniti teoretska znanja iz gramatike, stilistike i frazeologije pri prevođenju tekstova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 4. uspješno komunicirati s naručiteljem prijevoda
Metode podučavanja
Rad s tekstovima, audio i video materijalima, rječnicima, internetom. Kolegij je zamišljen kao interakcija između nastavnika i studenata.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Materijali za prevođenje i rječnici.
 2. Паршин А. Теория и практика перевода . Москва, «Русский язык», 2000.
 3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) . Москва, «Высшая школа», 1990.
Dopunska literatura
 1. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация . Москва, «СЛОВО / SLOVO», 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij