Naziv
Češki prijevodni seminar II
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
184178
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Specifičnosti i značajke prevođenja audio-vizualnih formi.
 3. Recepcija audio-vizualnih formi – audio komponenta i dijalog lista
 4. Praktični rad – prilagodba naslova
 5. Prevođenje kratkih audio-vizualnih formi – kratki animirani film.
 6. Praktični rad i analiza.
 7. Prevođenje igranog filma
 8. Praktični rad i analiza.
 9. Prevođenje dokumentarnih serija/filmova
 10. Praktični rad i analiza.
 11. Prevođenje ulomka kazališne predstave.
 12. Praktični rad i analiza.
 13. Prevođenje radijske emisije.
 14. Praktični rad i analiza.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati prijevode audio-vizualnih formi s češkog jezika.
 2. Studenti će moći razlikovati i primijeniti različite tehnike prevođenja.
 3. Studenti će moći odrediti specifičnosti prevođenja audio-vizualnih formi u odnosu na druge tipove prevođenja.
 4. Studenti će moći samostalno prevoditi audio-vizualne forme s češkog na hrvatski jezik.
 5. Studenti će moći adekvatno prilagoditi izvorni tekst s obzirom na specifičnosti recepcije audio-vizualnih formi.
Metode podučavanja
Rad na odabranim audio-vizualnim formama - igrani film, dokumentarni film, radijska emisija, ...
Metode ocjenjivanja
Izrada samostalnog prijevodnog projekta i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik, Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij