Naziv
1968. - Uzroci i posljedice
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
118160
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s događanjima u Jugoslaviji i svijetu tijekom Hladnog rata, s posebnim naglaskom na događanja tijekom 1968. godine. Ukazati na procese koji su prethodili „'68.“, kao i na posljedice događanja iz spomenute godine.
Sadržaj
 1. Svijet nakon 1945., do 1960-ih
 2. Jugoslavija nakon 1945., do 1960-ih
 3. Svijet 1960-ih
 4. Jugoslavija 1960-ih
 5. Vijetnamski rat kao katalizator društvenih promjena u svijetu
 6. Pokret za građanska prava u SAD-u
 7. Studentski pokret u svijetu
 8. Društveno-političke promjene u Jugoslaviji 1960-ih
 9. Jugoslavija i Nesvrstani
 10. Praxis i Korčulanska ljetna škola
 11. Studentske demonstracije u Beogradu
 12. Studentske demonstracije u ostatku Jugoslavije
 13. Praško proljeće i Jugoslavija
 14. Posljedice '68. u svijetu
 15. Posljedice '68. u Jugoslaviji

Ishodi učenja
 1. ukazati na ključne događaje u drugoj polovici 20. stoljćea
 2. kritički analizirati izvore vezane uz povijest druge polovice 20. stoljeća
 3. komparativna analiza događaja u svijetu-Europi-Jugoslaviji-Hrvatskoj
 4. identificirati ključne ličnosti i procese tijekom 1968.
 5. ukazati na uzročno-posljedičnu povezanost prošlosti i sadašnjosti
 6. demonstrirati detaljno znanje jednog ili više odabranih razdoblja u ljudskoj prošlos
 7. oblikovati argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, analiza primjera, rad na izvorima
Metode ocjenjivanja
Seminari, pismeni ispiti

Obavezna literatura
 1. Hrvoje Klasić, Jugoslavija i svijet 1968., Nakladad Ljevak, 2012.
 2. Mark Kurlansky, 1968. - Godina koja je uzdrmala svijet, Naklada Ljevak, 2007.
Dopunska literatura
 1. 1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956-1977

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar