Naziv
1968. - Uzroci i posljedice
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
118160
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s događanjima u Jugoslaviji i svijetu tijekom Hladnog rata, s posebnim naglaskom na događanja tijekom 1968. godine. Ukazati na procese koji su prethodili „'68.“, kao i na posljedice događanja iz spomenute godine.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. ukazati na ključne događaje u drugoj polovici 20. stoljćea
  2. kritički analizirati izvore vezane uz povijest druge polovice 20. stoljeća
  3. komparativna analiza događaja u svijetu-Europi-Jugoslaviji-Hrvatskoj
  4. identificirati ključne ličnosti i procese tijekom 1968.
  5. ukazati na uzročno-posljedičnu povezanost prošlosti i sadašnjosti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar