Naziv
Diplomska radionica II - ranonovovjekovna povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
147043
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U ovoj radionici težište rada je na problematici teorijske konceptualizacije magisterija, njegove kompozicije, interpretacije problematike te, na kraju, jezika i stila magisterija. Voditelj Radionice je voditelj specijalističkog usmjerenja, ali u radu sudjeluju prema dogovoru na početku akademske godine sudjeluju i drugi predmetni nastavnici na specijalističkom usmjerenju i suradnici u nastavi na pojedinim predmetima. Rad će najvećim dijelom biti rasprava o praktičnim problemima rada na pisanju magisterija studenata upisanih u Radionicu, komentirano prakticiranje stečenih spoznaja u radu na pojedinim magisterijima te kritička rasprava o silabima i izabranim fragmentima studentskih magistarskih radova.
Sadržaj
 1. Izbor tradicije kritičke refleksije: kakav znanstvenoistraživački rad?
 2. Teorija i kritička refleksija: teorija kao «kavez» i teorija kao «ključ» u praksi povjesničara: teorijske paradigme, modeli i koncepti
 3. Izvori i kritika izvora (pisani izvori, usmene obavijesti, tradicija, slike kao izvor itd.): od povijesne do historiografske činjenice
 4. Autor, tekst, i kontekst u historiografiji
 5. Sinopsis magistarskog rada: postavljanje istraživačkog problema, konceptualizacija istraživačkog pristupa
 6. Sinopsis magistarskog rada: konstrukcija analitičko-interpretativnog modela, prezentacija istraživačkih rezultata
 7. Rekonstruirati prošlost: distinktivne znanstvene tradicije i autorefleksivnost
 8. Historijske interpretacije: implicitne paradigme, perspektivne paradigme, paradigme u užem smislu, eklektičke paradigme
 9. Problem historijske komparacije
 10. Problem multi-/inter- i transdisciplinarnosti u historijskoj znanosti
 11. Inter- i transkulturni pristupi u historijskoj znanosti
 12. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 13. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 14. Poglavlje magistarskog rada: problem, argumentacija i interpretacija
 15. Od hipoteze do zaključka u magistarskom radu: apsolvirani rad kao novi početak

Ishodi učenja
 1. Razvijanje umijeća teorijsko-metodološke impostacije istraživačkog problema
 2. Osmišljavanje strukture i sadržaja magistarskog rada
 3. Evaluacija vlastite istraživačke i analitičko-interpretativne prakse
 4. Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Literatura će se individualno preporučivati ovisno o pojedinačnim temama magistarskih radova.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Istraživački, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar