Naziv
Talijanska pripovjedna proza u prijevodu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
3
Šifra
118222
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
- produbljivanje znanja o stilskim, retoričkim, strukturnim i općenito oblikovnim osobitostima pripovjedne proze;
- prepoznavanje stilskih i jezičnih osobitosti različitih fikcionalnih žanrova;
- upoznavanje s osnovnim postupcima u prevođenju pripovjedne proze;
- osposobljavanje studenata za efikasno korištenje rječnika, baza podataka i jezičnih priručnika;
- osposobljavanje studenata za samostalno prevođenje književnih pripovjednih tekstova s talijanskog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Uvod u suvremeno književno prevođenje: metode i problemi. Udruge prevodilaca, aktualno stanje u hrvatskom nakladništvu, autorska prava. Vrste prevođenja i njihove specifičnosti. Rječnici, pravopisi, baze podata i jezični priručnici u postupku prevođenja. Analiza retoričkih, stilskih i oblikovnih postupaka te njezina funkcija u prevođenju.
 2. Suvremeni roman I. Niccolò Ammaniti.
 3. Suvremeni roman II. Mauro Covacich.
 4. Suvremeni roman III. Lorenzo Marone.
 5. Suvremeni roman IV. Tiziano Scarpa.
 6. Suvremena kratka priča I. Niccolò Ammaniti.
 7. Suvremena kratka priča II. Aldo Nove.
 8. Suvremena kratka priča III. Tiziano Scarpa.
 9. Književnost za djecu i mlade. Talijanske bajke Itala Calvina.
 10. Roman 20. stoljeća I: Primo Levi.
 11. Roman 20. stoljeća II: Dacia Maraini.
 12. Pripovijetka u 20. stoljeću: Alberto Savinio.
 13. Autobiografija I: Vittorio Alfieri.
 14. Autobiografija II: Lorenzo Da Ponte.
 15. Starija proza: Antonfrancesco Grazzini.

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija moći: - ustanoviti žanrovsku pripadnost teksta;
 2. - uočiti i opisati bitne stilske, retoričke i oblikovne strategije teksta;
 3. - prepoznati specifičnosti pojedinih stilova i žanrova kako bi se one realizirale i u prijevodu;
 4. - primijeniti odgovarajuće postupke i tehnike u prevođenju pripovjednih proznih tekstova;
 5. - efikasno upotrebljavati rječnike, baze podataka i jezične priručnike;
 6. - prevesti pripovjedni tekst s talijanskog na hrvatski jezik.
Metode podučavanja
Seminari, prijevodne vježbe, prijevodne zadaće.
- analiza žanrovskih, strukturnih, stilskih, retoričkih, leksičkih, sintaktičkih i terminoloških osobitosti pojedinih tekstova u izvorniku, sa svrhom uočavanja elemenata koje je potrebno prenijeti u prijevodu;
- poredbena analiza objavljenih hrvatskih prijevoda i talijanskih izvornika;
- grupno prevođenje na nastavi;
- individualni studentski prijevodi tekstova koji se zadaju iz tjedna u tjedan;
- analiza individualnih studentskih prijevoda i alternativnih prijevodnih rješenja.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje sudjelovanja u grupnom prevođenju na nastavi; seminarsko izlaganje; ocjenjivanje zadaća (prijevoda); završni ispitni prijevodi.

Obavezna literatura
 1. Italo Calvino, Fiabe italiane, Einaudi, Torino, 1956, i druga izdanja.
 2. Mauro Covacich, A perdifiato, Mondadori, Milano, 2003.
 3. Tiziano Scarpa, Amore®, Einaudi, Torino, 1998.
 4. Aldo Nove, Superwoobinda, Einaudi, Torino, 1998.
 5. Primo Levi, La tregua, Einaudi, Torino, 1975, i druga izdanja.
 6. Alberto Savinio, Casa “la Vita” e altri racconti, ur. Alessandro Tinterri i Paola Italia, Adelphi, Milano, 1999.
 7. Vittorio Alfieri, Vita, razna izdanja (www.bibliotecaitaliana.it).
 8. Nataša Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Leykam International, Zagreb, 2015.
 9. Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Rim, 2006.
 10. Massimiliano Morini, La traduzione: teorie strumenti pratiche, Sironi, Milano, 2007.
 11. Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, Milano, 2004.
Dopunska literatura
 1. Iva Grgić Maroević, Politike prevođenja: o hrvatskim prijevodima talijanske proze, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2017.
 2. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004.
 3. Krešimir Bagić (ur.), Važno je imati stila. Zbornik, Disput, Zagreb, 2002.
 4. Morana Čale Knežević – Iva Grgić – Zlatka Ružić (ur.), Atti del Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana, IIC – DHKP, Zagreb, 1996.
 5. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003.
 6. Angelo Marchese, L’officina del racconto. Semiotica della narratività, Mondadori, Milano, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij