Naziv
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS bodovi
5
Šifra
125554
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij