Naziv
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Maja Zovko, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 124481
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika 35980
Istrorumunjski 117749
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti 118194
Konverzacijske vježbe 1 64248
Konverzacijske vježbe 2 64249
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma 118195
Morfologija rumunjskog jezika 35984
Povijest rumunjske književnosti I 52173
Povijest rumunjske književnosti II 52185
Povijest rumunjskog jezika 52187
Romanski jezici i vulgarni latinitet (rumunjski) 52181
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu 118196
Rumunjske jezične vježbe I 35981
Rumunjske jezične vježbe II 35985
Rumunjske jezične vježbe III 52174
Rumunjske jezične vježbe IV 52178
Rumunjske jezične vježbe V 52180
Rumunjske jezične vježbe VI 52186
Rumunjski jezik I 117750
Rumunjski jezik II 124477
Rumunjski jezik III 117751
Rumunjsko-slavenski jezični kontakti 146661
Seminar iz književnosti I 52175
Seminar iz književnosti III 52182
Sintaksa rumunjskog jezika 52177
Suvremena rumunjska proza 125553
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku 125554
Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku 35979
Uvod u rumunjsku civilizaciju 35983
Vježbe iz prevođenja II 52189
Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti 69900