Naziv
Uvod u formalne jezike i automate
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
52661
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Opće i specifične kompetencije (znanje i vještine)

Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno regularnih izraza, gramatika i automata, neophodna za primjenu u identifikaciji tipa jezika i definiranju njegove specifikacije (sintakse) izborom odgovarajućeg formalizma.Sadržaj
 1. Uvod u teoriju formalnih jezika.
 2. Regularni skupovi i izrazi.
 3. Konačni stroj
 4. Linearni jezici
 5. Gramatike: definicija gramatike, gramatika kao generator jezika, rečenična forma, niz izvođenja, klasifikacija gramatika, prikaz gramatika, transformiranje gramatika.
 6. Beskontekstni jezici
 7. Stogovni automat
 8. Kontekstni jezici
 9. Turingov stroj
 10. Rekurzivno nabrojivi jezici
 11. Rad na seminarskom zadatku
 12. Rad na seminarskom zadatku.
 13. Rad na seminarskom zadatku.
 14. Rad na seminarskom zadatku.
 15. Rad na seminarskom zadatku.

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam formalnoga jezika.
 2. Koristiti regularne izraze
 3. Primjenjivati automate
 4. Modelirati gramatiku jezika
 5. Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija.
Metode podučavanja
Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu

Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka.

Seminar: pisanje zadanog seminarskog rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.
Metode ocjenjivanja

Dva kolokvija koja služe umjesto pismenoga ispita, seminarski rad i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Zdravko Dovedan Han: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI - regularni izrazi, gramatike, automati, Element Zagreb 2012.
 2. Dovedan, Z.: FORMALNI JEZICI • sintaksna analiza, Zagreb, ZIS, 2003.
Dopunska literatura
 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. I: Parsing, Prentice-Hall, 1972.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar