Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. identificirati i usporediti vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 2. demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 3. interpretirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
 4. interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 5. odabrati i upotrijebiti informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 6. demonstrirati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 7. interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
 8. primijeniti i izgraditi baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 9. primijeniti postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 10. pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore
 11. sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 12. odabrati i upotrijebiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 13. prikazati funkcioniranje informacijskih institucija
 14. prepoznati, opisati i povezati informacijske službe, sustave i usluge
 15. primijeniti, kritički procijeniti i povezati znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 16. primijeniti i integrirati znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 17. upotrijebiti funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 18. prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 19. provoditi i ocijeniti programe zaštitite građe i podataka
 20. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 21. vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 22. primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1468)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Digitalne zbirke 53409
Medijska kultura 35934
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (1469)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baštinske zajednice 170354
Opća teorija baštine 64088
Osnove bibliotekarstva 35931
Uvod u arhivsku teoriju i praksu 35932
Uvod u obradu prirodnog jezika 35933
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Baze podataka 51386
Obrada teksta i jezika 51387
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927
Uvod u računalnu sintezu govora 51388
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 15 ECTS bodova (3669)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Bibliografska organizacija 1 51390
Digitalne zbirke 53409
Medijska kultura 35934
Osnove informacijske pismenosti 64122
Osnove web dizajna 39704
Spisovodstvo 135993
Uvod u muzeologiju 51391
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3671)
2.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3927)
Jezični inženjering 135994
Uvod u formalne jezike i automate 52661
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (3928)
3.1. Kolegiji s odsjeka
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3929)
2.1. Kolegiji s odsjeka