Naziv
Etika - Seminar: Spinoza, Etika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
86786
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s etičkom pozicijom koja polazi od slobode kao spoznate nužnosti. Spinozina etika uzima se kao paradigmatski oblik etike koja niječe djelatnu slobodu i prevodi je u spoznajnu funkciju. Premda je, u tom smislu, riječ o paradoksalnoj etičkoj poziciji, ona kao mogući etički pristup moralnom fenomenu ulazi u legitimne okvire etičkog pluralizma te predstavlja nezaobilazni element etičke obrazovanosti.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje nastavnika 1 - Etika
 2. Uvodno izlaganje nastavnika 2 - Etika
 3. Uvodno izlaganje nastavnika 3 - Biografski podaci o Benediktu de Spinozi
 4. O Bogu: Postavka 1 - 11
 5. O Bogu: 12 - 29, 29 - 36 i Dodatak
 6. O prirodi i porijeklu duha: Postavka 1 - 11, 12 - 21
 7. O prirodi i porijeklu duha: Postavka 22 - 44, 45 - 68
 8. O porijeklu i prirodi afekata: Postavka 1 - 12, 13 -32
 9. O porijeklu i prirodi afekata: 33 - 50, 50 - 59
 10. O porijeklu i prirodi afekata: 59 i Definicije afekata, Ponavljanje
 11. O ljudskom ropstvu ili snazi afekata: 1 - 7, 8 - 29
 12. O ljudskom ropstvu ili snazi afekata: 30 - 45, 46 - 73.
 13. O moći razuma, ili o ljudskoj slobodi: 1 - 20, 21 - 32
 14. O moći razuma, ili o ljudskoj slobodi: 33 - 47, Rasprava o pojmu slobode kod Spinoze
 15. Zavrsna rasprava

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje djela Benedikta de Spinoze, Etika
 2. Priprema za ispit iz obaveznog kolegija Etika 1
 3. Priprema za bolje razumijevanje autora na koje je Spinoza imao utjecaj (Immanuel Kant itd.)
Metode podučavanja
Uvodna izlaganja nastavnika te rasprava u formi okruglog stola na temelju studentskih referata i pripremljenih komentara.
Metode ocjenjivanja
Jedan usmeno izloženi (ili pisani rad) te dva izvještaja o radu (eseja)

Obavezna literatura
 1. Benedikt de Spinoza, Etika, Demetra, Zagreb 2000. (ili: Baruh de Spinoza, Etika, Kultura, Beograd 1970.).
Dopunska literatura
 1. Charlie Huenemann, Interpreting Spinoza, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 2. Pavao Vuk-Pavlović, Spinozina nauka, Tipografija, Zagreb 1938.
 3. Steven Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction, Cambridge University Press, New York 2006.
 4. Ozren Žunec, “Benedikt de Spinoza”; u: Benedikt de Spinoza, Etika, Demetra, Zagreb 2000., str. 485-521.
 5. Benedikt de Spinoza, Traktat o poboljšanju razuma i o putu kojim se najbolje upravlja k istinitom spoznavanju stvari, Biblioteka Latina i Graeca, Zagreb 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 46. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 49. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 50. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 52. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 53. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar