Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
ponedjeljak 11.30-12.30 i utorak 11-12h
pročelničke konzultacije utorkom 11-12h i uz dogovor mailom
Soba
C-208
Telefon
01/4092 172
E-mail
jana.vukic@ffzg.hr

Obrazovanje

2001. stekla zvanje profesora sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
2007. – 2010. upisan i apsolviran Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
21.10. 2013. - stekla zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti - znanstveno polje: sociologija, grana: posebne sociologije, urbana sociologija

Dosadašnja zaposlenja

3. 9. 2001. – 31. 8. 2012. - Gornjogradska gimnazija u Zagrebu (nastavnica predmeta: Sociologija, Etika i Politika i gospodarstvo)
1. 9. 2012. - asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2013. viša asistentica)
3.5.2017. - docentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
7.12.2022. - izvanredna profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dosadašnji izbori u zvanja

2010. – izbor u suradničko zvanje asistentice (Filozofski fakultet u Rijeci)
21. 10. 2013. - poslijedoktorand / viša asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2. 12. 2015. – zvanje znanstvene suradnice iz znanstvenog područja društvenih znanosti - znanstveno polje: sociologija
3. 5. 2017. - znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologije, znanstvena grana: posebne sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
13.10. 2022. - izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom polju društvenih znanosti - polje sociologija
7.12.2022. - izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području društveni znanosti, znanstveno polje: sociologije, znanstvena grana: posebne sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava (SECRURAL) Suradnik
2020 - 2023 Learning how to Teach, Teaching how to Learn. Facing Challenges of Global Change in Higher Education Using Digital Tools for Reflective, Critical and Inclusive Learning on European Historical Landscapes. (EDiToR) Suradnik
2020 - 2021 Izradu Kataloga Državne mature za predmet sociologija
2020 - 2021 Društveni, obrazovni i zdravstveni aspekti provedbe nastave na daljinu Voditelj
2019 - 2022 Integrated Methodologies to Historical Landscapes Recording: Participatory Approaches (HILAR) Suradnik
2018 - 2020 Sveobuhvatni sustav kogeneriranja znanja. Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije Suradnik
2018 - 2020 Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika : sociološko-demografska studija
2016 - 2019 Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske Suradnik
2015 - 2016 Izradu predmetnog Kurikuluma za nastavni predmet sociologija
2012 - 2020 Izrada ispitnog kataloga za Državnu maturu iz sociologije 2012-2020 Voditelj

Ključni istraživački interes
 • Urbana sociologija
 • Kvaliteta života i dobrobit
 • Sociologija prostora
 • Participacija
 • Urbane transformacije i interdisciplinarni pristup
Članstva u akademijama
 • Znanstveno vijeće za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Članica odbora i voditeljica sekcije za društvo)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo arhitektata Zagreba, pridruženi član
 • European Sociological Association (ESA) (redovni član)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
 • Znanstveno vijeće za turizam i prostor, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2017. VI Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva. Struktura i dinamika društvenih nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima:
▪ 2018. / 2019. g. sudjelovanje u interdisciplinarnom istraživačkom projektu zaklade Adris "Sveobuhvatni sustav ko-generiranja zananja. Jačanje održivosti lokalnih zajednica humanizacijom tehnologije", voditelj projekta: prof. dr. sc. Feđa Vukić (Studij dizajna, Arhitektonski fakultet u Zagrebu).
▪ 2017. / 2018. i 2016. / 2017. g. sudjelovanje u istraživačkom projektu "Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske" (TP052); Sveučilište u Zagrebu, Projekt kratkoročne financijske potpore istraživanjima 2016. g. (odobren nastavak projekta), voditelj projekta: prof. dr. sc. Tihomir Jukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu).
▪ 2015. / 2016. g. sudjelovanje u istraživačkom projektu "Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske" (TP052); Sveučilište u Zagrebu, Projekt kratkoročne financijske potpore istraživanjima 2015.g., voditelj projekta: prof. dr. sc. Tihomir Jukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu).
▪ 2014. / 2015.g. sudjelovanje u projektu "Transformacije povijesnog pejzaža otoka Raba"; Sveučilište u Zagrebu, Projekt kratkoročne financijske potpore istraživanjima 2014. g., voditelj projekta: prof. dr. sc. Miljenko Jurković (Filozofski fakultet u Zagrebu).

Znanstvena i primijenjena istraživanja:
▪ 2020 /2021. g. sociološka studija za Gradski projekt Ciglana Črnomerec, naručitelj Grad Zagreb i Urbanistica d.o.o.
▪ 2020 /2021. g. sociološka studija za Gradski projekt Zagrepčanka (Ulica Vjekoslava Heinzela 64-68), naručitelj: Ured za strategijsko planiranje Grada Zagreba
▪ 2019 /2020. g. sociološka analiza i provedba participativnih aktivnosti za EU projekt Urban Regeneration Mix / URBACT / Javni i društveni sadržaji u Bloku Badel
▪ 2018. / 2019. g. sociološka studija za Gradski projekt "Prostor središta Trešnjevke", naručitelj: Ured za strategijsko planiranje Grada Zagreba
▪ 2016. / 2017. – socio-demografska studija povijesne jezgre grada Dubrovnika za naručitelja Zavod za obnovu Dubrovnika (za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Dubrovnika)
▪ 2016. godina – istraživanje stavova stanovnika o kvaliteti života povijesne jezgre grada Dubrovnika za naručitelja Zavod za obnovu Dubrovnika (izrada sociološke studije za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Dubrovnika)
▪ 2015. - 2016. godina – suradnja na interdisciplinarnom projektu financiranom od Europske komisije The People's Smart Sculpture (PS2) u okviru podprojekta Zagrebački Gornji grad: Mijene srca u organizaciji Muzeja prekinutih veza u Zagrebu
▪ 2015. godina – projekt urbane revitalizacije grada Zagreba "Zagreb za mene", provedba sociološkog istraživanja u okviru Akupunkture grada (istraživanje stavova građana, participacija građana u odlučivanju o urbanističkim promjenama i uređenju javnog prostora grada) Društva arhitekata Zagreba (DAZ) kao partnera na projektu zajedno s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu (Katedra za urbanizam) i Gradom Zagrebom
▪ 2013. / 2014. godina sudjelovanje na IPA projektu "IPAQ Peta - Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira"; podprojekt: "Oblikovanje urbanog okoliša" (Urban Environmental Design), Zagreb, 2013./2014. godina.