Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
2
Šifra
79919
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Polaznici upoznaju književnost njemačkog jezičnog izraza između naturalizma i kraja Drugog svjetskog rata na temelju lektire, analize i interpretacije odabranih tekstova te na temelju samostalne pripreme referata i pismenog rada.
Kolegij je povezan s predavanjem o istome književnopovijesnom razdoblju.


Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i studentskim obvezama
 2. Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel
 3. Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel
 4. Arthur Schnitzler: Reigen
 5. Arthur Schnitzler: Reigen
 6. Izbor iz lirike moderne (Stefan George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal)
 7. Izbor iz lirike moderne (Stefan George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal)
 8. Thomas Mann: Der Tod in Venedig
 9. Thomas Mann: Der Tod in Venedig
 10. Izbor iz lirike ekspresionizma (Gottfried Benn, Georg Heym, Georg Trakl)
 11. Izbor iz lirike ekspresionizma (Gottfried Benn, Georg Heym, Georg Trakl)
 12. Franz Kafka: Das Urteil
 13. Franz Kafka: Das Urteil
 14. Bertolt Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder
 15. Bertolt Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder

Ishodi učenja
 1. sažeti i protumačiti književne tekstove na njemačkome jeziku
 2. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti u analizi književnoga djela
 3. izraziti specifičnosti književnopovijesnog razdoblja prve polovine 20. stoljeća
 4. nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti u književno-povijesnom razdoblju prve polovine 20. stoljeća
Metode podučavanja
Inicijalno izlaganje, referati polaznika, diskusija o pročitanim tekstovima, traženje poveznica sa širim kontekstom povijesti književnosti.

Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti seminaru, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. Primarna literatura: 1. Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel, 2. Arthur Schnitzler: Reigen, 3. Izbor iz lirike moderne (Stefan George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, 4. Thomas Mann: Der Tod in Venedig, 5. Izbor iz lirike ekspresionizma (Gottfried Benn, Georg Heym, Georg Trakl), 6. Franz Kafka: Das Urteil, 7. Bertolt Brecht. Mutter Courage und ihre Kinder
 2. Sekundarna literatura: Viktor Žmegač, Zdenko Škreb, Ljerka Sekulić: Kleine Geschichte der deutschen Literatur, Königstein 1981 etc.; Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. Opladen 1984. - Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. Paderborn 2004. - Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.
Dopunska literatura
 1. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 9. Auflage. Paderborn 2004. - Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar