Naziv
Filozofski fakultet
Lokacija
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
dr.sc. Kruno Kardov, izv. prof.
Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
dr.sc. Dolores Grmača, izv. prof.
Prodekan za organizaciju i razvoj
dr.sc. Hrvoje Stančić, red. prof.
Prodekanica za nastavu i studente
dr.sc. Ivana Vidović Bolt, prof.
Pročelnik
Daniel Kruhek
Pročelnik
dr.sc. Anton Vukelić, izv. prof.
Pročelnik
dr.sc. Miljenko Jurković, red. prof.
Pročelnik
Božidar Škvorc
Povjerenica za kvalitetu
Mirela Ruvić
Povjerenica za kvalitetu
Ivana Sudarević
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Tanja Trška, doc.
PPročelnica
dr.sc. Dolores Grmača, izv. prof.
PPročelnica
dr.sc. Ivana Vidović Bolt, prof.
PPročelnica
Ivana Sudarević
PPročelnica
Mirela Ruvić
PPročelnik
dr.sc. Vedran Juričić, doc.

Naziv Šifra

Diplomski studiji
  1. smjer Istraživački, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici