Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama

Naziv
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
142490
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Upoznavanje, razumijevanje i kritička interpretacija fenomena kulta plodnosti i rituala vezanih uz njega.
  2. komparatistički i kritički analizirati relevantne pisane i predmetne izvore koji pripadaju različitim kulturama i tradicijama
  3. izložiti razne načine interpretacije pojedinih aspekata ove problematike
  4. Prikazati kako različite interpretacije pojedinih izvora pridonose našem poznavanju raznih religijskih tradicija
  5. Razjasniti kako određene karakteristike pojedinih društvenih i povijesnih stvarnosti utječu na oblikovanje religijske misli.
  6. Analiza dinamike promjena i ljudskih iskustava ovisno o vremenu i prostoru različitih drevnih društava
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
  4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar