dr.sc. Slađan Turković Turković, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
sri 15.30 - 17.000
Soba
E-330
Telefon
01/ 409 2307
E-mail
sturkovi@ffzg.hr

1973. rođen 24. veljače u Varaždinu 1991.-1996. studij germanistike i latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998.-2001. poslijediplomski znanstveni studij lingvistike 1997.-2000. znanstveni novak na projektu Njemačko-hrvatske jezične veze (Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu) 2004. doktorirao s temom o osobitostima njemačkog jezika u djelima hrvatskih autora od 16.-19. stoljeća 2000.-2005. asistent na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2005.-2006. viši asistent na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2006. docent na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2010. predstojnik Katedre za nederlandistiku

Hrvatsko njemački jezični dodiri, povijest njemačkog jezika