Jezik u društvu

Naziv
Jezik u društvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118017
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
teorijski pristup procesima normiranja jezika i jezične politike te identificiranje međuodnosa sociokulturnih i jezičnih aspekata
Sadržaj
 1. uvodno predavanje
 2. lingvistika
 3. povijest sociolingvističkih istraživanja
 4. njemački u Europi
 5. nacionalni varijeteti njemačkoga
 6. nacionalni varijeteti njemačkoga
 7. jezik kao polisistem
 8. jezik kao repertoar
 9. jezik i rod
 10. jezik i rod
 11. jezik i rod
 12. jezik reklama
 13. jezik reklama
 14. jezik reklama
 15. zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. protumačiti sociolingvističku raslojenost njemačkoga jezika
 2. kategorizirati sociolekte
 3. samostalno provesti manje sociolingvističko istraživanje
Metode podučavanja
analiza i interpretacija lingvističkih tekstova; sociokulturna analiza i interpretacija tekstova u kontrastu
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Dieter W. Halwachs, Sociolingvistika, u Uvod u lingvistiku, Z. Glovacki-Bernardi (ur.), II. prošireno izdanje, Zagreb, 2007.
 2. Heinrich Löffler, Germanistische Soziolinguistik, Berlin, 1985
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij