Samostalni rad

Naziv
Samostalni rad
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117850
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Očekuje se da će studenti dobiti kompetencije koje omogućuju utemeljenu argumentaciju iz predmetnoga područja te će biti sposobni prikupiti i tumačiti bitne podatke vezane uz dodgovarajuća, književna, društvena, povijesna, socijalna i etička pitanja kojima se bavi tema.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Definiranje i reprodukcija ključnih informacija iz područja samostalnog raa
  2. Prepoznavanje, povezivanje i razumijevanje glavnih ideja iz područja samostalnog rada
  3. Primjena naučenog u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i koncepte samostalnog rada
  4. Uočavanje suodnosa istovjetih motiva i obrazaca
  5. Kritičko prosuđivanje o idejama, uočavanje sličnosti i razlika na temelju rada na književnim tekstovima, kritičkim tekstovima i filmu
  6. Sintetiziranje i povezivanje znanja iz različitih područja (književnost, antropologija, povijest, zemljopis, vizualna umjetnost, izvedbene umjetnosti) i korištenje tako stečenog znanja za stvaranje novih cjelina
Metode podučavanja
U dogovoru s mentorom, student samostalno provodi istraživanje na odabranu temu i piše seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjena seminarskog rada.

Obavezna literatura
  1. Ovisi o temi samostalnog rada
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima