Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
srijeda 11.30-12.30
Soba
B-212
Telefon
4092-113
E-mail
lbekavac@ffzg.hr

Rođen 1976. u Osijeku. Diplomirao komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao (Derrida i problem književnog teksta, srpanj 2012.). Zaposlen na Odsjeku za komparativnu književnost od 2006. Kao autor, urednik ili prevoditelj, surađivao je u nizu časopisa za kulturu (Quorum, Zarez, 15 dana, Gordogan, Frakcija, Tvrđa, Književna revija) te u emisijama Trećega programa Hrvatskog radija i Radija 101. Područja interesa: teorija poslije strukturalizma, postmoderna kao filozofijski i književnopovijesni problem, kulturalni studiji (primjena na književne tekstove i suvremenu glazbu).

Zaposlen na Odsjeku za komparativnu književnost od 2006. U razdoblju od 2007.-2011. radio je na projektu “Tranzicija u književnosti / Književnost u tranziciji” posvećenom istraživanju promjena u književnom polju s obzirom na transformacije izdavačko-nakladničkog sustava i žanrovskih perspektiva. Bavi se istraživanjem filozofijskih temelja književne teorije poslije strukturalizma te nasljeđem dekonstrukcije u proučavanju književnosti, kao i kulturalnim studijima, s naglaskom na njihovim teorijskim pretpostavkama, metodologiji i ulozi u analizama popularne kulture.

Izbor iz bibliografije:

Knjige:

Prema singularnosti. Derrida i književni tekst. Zagreb: Disput, 2015.

Znanstveni i stručni radovi:

"Ritam kaosa: bilješka o inskripciji fantastičnoga", u: Cvijeta Pavlović (ur.), Kuća od knjiga: Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, HAZU, 2017.), str. 137-154.

"Teorijske fikcije: Ligotti, Negarestani i spekulativni realizam", u: Anafora III, 1 (2016), str. 1-20.

"Izvan vremena: Anagrami i materija 'pjesničkog jezika'", u: Književna smotra br. 174 (2014), str. 21-31.

"Otpor materijala: teorijska vlast nad književnim tekstom", u: Poznańskie Studia Slawistyczne br. 5 (2013): Boskość władzy w kulturach i językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei, str. 31-43.

"Fabrikacija užasa", u: Tvrđa br. 1-2 (2011), str. 387-390.

"Preživjeti u prijevodu: Benjamin, Abraham, Derrida", u: Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova X. (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) (Split: Književni krug, 2008.), str. 135-154.

"Na rubu filozofije: Derrida i Freud" (koautor sa Željkom Matijašević), u: Filozofska istraživanja br. 110 (2008), str. 397-414.

"Smrt u Svijetloj komori: Barthes i Derrida", u: Književna smotra br. 146 (2007), str. 61-72.

"Rad teksta, rad tugovanja: Derrida i psihoanaliza", u: Filozofska istraživanja br. 105 (2007), str. 5-20.

"Znak, smrt i svjedok: Blanchotova pasija", u: Umjetnost riječi br. 1-2 (2007), str. 147-172.

"Glasovi bez tijela: Beckettovi Tekstovi nizašto i paralele s 'trilogijom'", u: Dean Duda, Gordana Slabinac, Andrea Zlatar (ur.), Poetika pitanja: Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara (Zagreb: FF Press, 2007.), str. 135-148.

"Tijela bez glasa: Beckettova proza 1960-ih", u: 15 dana br. 3 (2006), str. 22-38.

"Index and the Body of Philosophy: On Derrida's 'Performances Without Presence'", u: Performance Research Volume 11, No. 2 (2006), str. 4-11.