Cilj
Samostalno odabrati i istražiti relevantnu temu iz područja studija, te argumentirano predstaviti i kritički analizirati istraživačke rezultate u pisanome radu, a potom i u njegovoj usmenoj obrani.
Sadržaj
 1. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 2. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 3. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 4. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 5. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 6. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 7. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 8. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 9. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 10. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 11. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 12. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 13. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 14. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 15. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.

Ishodi učenja
 1. Koristiti različite književnoznanstvene, teatrološke i/ili filmološke tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kazališnih izvedbi ili filmskih djela, kao i opsegom širih pojava iz područja struke te drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju;
 2. Usporediti i procijeniti opravdanost različitih analitičkih modela i klasifikacija za analizu i interpretaciju književnih, kazališnih i filmskih fenomena, kao i drugih umjetnosti te širega kulturno-povijesnog konteksta;
 3. Čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika;
 4. Interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene u različitim područjima studija komparativne književnosti, kao i znanja stečena na kolegijima drugih studijskih grupa;
 5. Samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom, a potom i usmenom obliku.
Metode podučavanja
Usmene konzultacije o odabiru teme i relevantne literature, kontroliranje i (po potrebi) korigiranje rada tijekom izrade.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju konačne inačice pisanoga rada i njegove usmene obrane.

Obavezna literatura
 1. Po dogovoru s nastavnikom, izbor naslova u skladu s odabranom temom diplomskoga rada.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar