Cilj
Argumentirano obrazložiti i kritički analizirati odabranu istraživačku temu iz jednoga od kolegija na VI. semestru jednopredmetnoga preddiplomskog studija komparativne književnosti, u pisanome radu duljine 15 kartica (oko 5000 riječi).
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Primijeniti relevantne književnoznanstvene, teatrološke i/ili filmološke pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kazališnih izvedbi ili filmskih djela, kao i opsegom širih pojava iz područja struke te drugih kulturnih fenomena;
  2. Čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na hrvatskome i barem jednom svjetskom jeziku;
  3. Samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom obliku.
Metode podučavanja
Usmene konzultacije o odabiru teme i relevantne literature, kontroliranje i (po potrebi) korigiranje rada tijekom izrade.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju konačne inačice pisanoga rada.

Obavezna literatura
  1. Po dogovoru s nastavnikom, izbor naslova u skladu s odabranom temom eseja.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar