Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
icagalj@ffzg.hr

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309663