Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru e-mailom
Soba
C-314
Telefon
4092-197
E-mail
dcorkalo@ffzg.hr

Rođena 1966. u Vinkovcima, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1990), te magistrirala 1993. i doktorirala 1997. Od 1990. radi u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao mladi istraživač, asistent (1994), viši asistent (1998), docent (2000), izvanredni (2005), te redovni profesor (2010). Usavršavala se u Norveškoj (1992), Poljskoj (1994), te SAD-u (1999). Bila Fulbrightov stipendist na University of Massachussets at Amherst, USA (2003/2004), te gostujući znanstvenik na Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, USA (2014). Gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Sarajevu, te na Sveučilištu u Lausanneu (Švicarska). Bila mentorica tridesetak diplomskih radova, četiri magistarska i jednoga doktorskog rada. Voditeljica doktorskog studija psihologije od 2005. Predsjednica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka u dva mandata. Surađivala u nizu domaćih i inozemnih projekata, te vodila ili suvodila četiri međunarodna projekta. Bila predsjednicom i/ili članicom organizacijskoga i programskog odbora nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija.
Članica Hrvatskog psihološkog društva, European Association for Social Psychology, European Society for Traumatic Stress Studies, te član-osnivač Društva za psihološku pomoć i Hrvatskog društva za traumatski stres. Uredila tri knjige, od kojih je jedna sveučilišni udžbenik. Objavila pedesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovala na više desetaka domaćih i međunarodnih konferencija. Dobitnica Godišnje hrvatske državne nagrade za znanost (2005), nagrade Ramiro Bujas Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo (2005), nagrade Ramiro Bujas HPD-a za osobito vrijednu knjigu godine (2009), te nagrade Marulić: Fiat Psychologia (2012) za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 Integracija djece izbjeglica u osnovnim školama u Hrvatskoj: razvoj i provjera modela dobre prakse
2020 - 2020 Kako građani Vukovara vide svoj grad danas? Voditelj
2020 - 2022 (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) Voditelj
2019 - 2022 Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS) Suradnik
2019 - 2019 Odnosi većine i manjine u višeetničkim kontekstima u Hrvatskoj: završne projektne aktivnosti Voditelj
2019 - 2023 IRCiS- Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj
2018 - 2019 Supporting the Integration of Third-Country Nationals in Need of International Protection Voditelj
2018 - 2018 Većinski i manjinski identiteti u školskom kontekstu: longitudinalne promjene i izazovi podijeljenog obrazovanja u višeetničkim zajednicama Voditelj
2017 - 2018 Education in divided societies: Developing and researching shared education in the Republic of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and Croatia Voditelj
2017 - 2017 Odrednice socijalnog identiteta adolescenata u etnički mješovitim zajednicama: nastavak istraživanja Voditelj
2016 - 2016 Odrednice odabira manjinskog obrazovanja kod adolescenata, pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj Voditelj
2015 - 2020 Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm) Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • American Psychological Association (International Affiliate and Peace Psychology Division)
 • Društvo za psihološku pomoć (predsjednica Upravnog odbora 2016.-2019.)
 • European Association for Social Psychology (EASP) (redovna članica)
 • Hrvatsko društvo za obiteljsku medijaciju (redovna članica, članica UO od 2012. do 2016.)
 • Hrvatsko društvo za traumatski stres (redovna članica, članica UO od 2011. do 2015.)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD), Sekcija za ljudska prava (redovna članica)
 • International Society for Political Psychology (redovna članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 28. godišnja konferencija Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Journal of Social and Political Psychology, leibniz-psychology.org ,Leibniz, Germany (član uredničkog vijeća)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, American Psychological Association ,Washington (Član uredničkog odbora)
 • Philosophica: International Journal of Social and Human Sciences, University of Tetova, R. of North Macedonia ,Tetova, Makedonija (član uredničkog savjeta)
 • Philosophica: International Journal of Social and Human Sciences, University of Tetova, R. of North Macedonia ,Tetova, Makedonija (član uredničkog savjeta)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavno područje Dinkina zanimanja su međugrupni odnosi u ratu i miru. U posljednjih desetak godina bavi se socijalnorekonstrukcijim procesima u zajednicama pogođenima ratom, posebno onima koji pridonose normalizaciji međugrupnih odnosa, oporavku zajednica i njihovu napretku. Posebno je zanimaju procesi etničke identifikacije i razvoja (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine, poglavito u dinamici intenziviranja, ali i ublažavanja sukoba. U tom kontekstu istaknuto mjesto zauzimanju istraživanja manjiskog obrazovanja i njegova uloga u socijalnoj integraciji djece i razvoju višestrukih grupnih identiteta djece, pripadnika manjina.
U novije se vrijeme također bavi i etikom psiholoških istraživanja, posebno kvalitativnih.