Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Soba
C-126
Telefon
4092-164
E-mail
fdulibic@ffzg.hr

Dr. sc. Frano Dulibić, red. prof.
Rođen u Zagrebu 1961. godine, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju te diplomirao povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1991. do 1993. godine zaposlen je u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Od 1993. godine radi na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje drži predavanja i seminare iz predmeta Osnove likovnih umjetnosti. Od iste godine predaje i na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu za studente pedagoškog, a potom i restauratorskog smjera. Magistrirao je 1997. a doktorirao 2002. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2010. a u redovitog profesora 2016. godine. Od 2003. godine do danas predaje izborne predmete na preddiplomskom i diplomskom studiju (Slikarstvo i kiparstvo srednje Europe, Povijest karikature u Hrvatskoj, Metode istraživanja slikarstva i kiparstva modern, Povijest, vrste i karakteristike ilustracije). Od 2003. godine predaje i na poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti. U više navrata usavršavao se u inozemstvu.
Od 2004. do 2006. godine bio je pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti. Obnašatelj dužnosti pročelnika postaje 2021. godine, a iste godine ponovo je izabran za pročelnika Odsjeka za mandat 2021. do 2022. godine. Katedru za metodiku nastave povijesti umjetnosti vodi od 2006. do 2018. godine. Od 2018. do 2020. godine bio je član a potom i predsjednik Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta, a 2021. godine izabran za Povjerenika za zaštitu dostojanstva zaposlenika.
Objavljuje znanstvene i stručne radove, sudjeluje na simpozijima, kao suradnik radi na znanstvenim projektima i priređuje izložbe. Od 1999. do 2005. suradnik je njemačkog Allgemeines Künstlerlexikon (k. g. Saur Verlag). Godine 2014. imenovan je za člana skupine stručnjaka za evaluaciju studijskih programa od Vijeća Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju za Univerzu v Ljubljani. Surađivao je na projektima Slikarstvo i kiparstvo od 16. – 20. stoljeća, vod. Ivanka Reberski (1999. -2002.) , Hrvatska umjetnost 19. i 20. stoljeća u europskom kontekstu, vod. Zvonko Maković (2002. - 2006.), Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne, vod. Zvonko Maković (2007. - 2013.); Hrvatska modernog i suvremenog doba: europski modeli i hrvatski identiteti, vod. Božena Vranješ Šoljan) (2007. -2009.). Od 2014. do 2017. godine suradnik je na projektu Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (od kraja 18. stoljeća do 1945), a od 2018. na projektu Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas, oba pod vodstvom Dragana Damjanovića.
Objavio je knjige „Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940.“ (2009.), „Oto Reisinger“ (2008.), „Slikarstvo Vladimira Varlaja“ (2011.) i „Omer Mujadžić (2015.).
Istražuje i piše o hrvatskom slikarstvu prve polovice 20. stoljeća te o karikaturi, ilustraciji, plakatu, stripu i umjetničkim intervencijama u javnom prostoru.
Član je AICA-e i HND-a, član upravnog odbora DPUH-a od 2002.- 2014., dopredsjednik DPUH-a (od 2014.) te predsjednik Upravnoga vijeća Instituta za povijest umjetnosti (2012. -2016.). Održao niz javnih predavanja, organizirao nekolicinu tribina i izložbi.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2023 Valorizacija baštine, kulturnog krajolika i prostornih transformacija Jadranske Hrvatske I i II Suradnik
2020 - 2021 Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti Suradnik
2018 - 2023 Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (ASCEP) Suradnik
2014 - 2017 Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (1780. - 1945.) (CroCE-ArtPolitics) Suradnik

Ključni istraživački interes
  • slikarstvo 20. stoljeća
  • povijest karikature
  • povijest stripa
  • animirani film
  • umjetnost u javnom prostoru
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (Član)
  • Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (HS AICA) (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
Suradnik na znanstvenim projektima:
Slikarstvo i kiparstvo XVI. - XX. stoljeća (voditeljica dr. sc. Ivanka Reberski, 1999. - 2002.)
Hrvatska umjetnost XIX. i XX. stoljeća u europskom kontekstu (voditelj dr. sc. Zvonko Maković, 2002. - 2006.)
Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (voditelj prof. dr. sc. Zvonko Maković, 2006.- 2009.),
Hrvatska modernog i suvremenog doba: europski modeli i hrvatski identiteti (voditeljica prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan 2006. - 2009.),
Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945), voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović (2014.- 2017.)

Mentor jedne obranjene disertacije te radi s pet doktoranata.
Sudjelovao na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
Napisao tridesetak recenzija znanstvenih radova, zbornika i monografija za znanstvene časopise i izdavače.

Istražuje hrvatsko slikarstvo 20. stoljeća, povijest karikature, ilustracije, plakata, stripa i skulpturu u javnom prostoru. Održava javna predavanja, organizira tribine i radi izložbe. Objavljuje znanstvene i stručne radove, sudjeluje na znanstvenim i stručnim konferencijama, a objavio je i knjige „Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940.“ (2009.), „Oto Reisinger“ (2008.), „Slikarstvo Vladimira Varlaja“ (2011.) i „Omer Mujadžić" (2015.).