Naziv
Povijest karikature
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
131805
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Povijest karikature razmatra se od njenih početaka do današnjih dana. Tumače se svi aspekti povijesti karikature kao likovnog medija kao i tipološka te stilska podjela. Razmatraju se teorijske, povijesne i metodološke odrednice karikature kao likovnog medija popularne kulture. Cilj je kolegija da studenti prepoznaju različite oblike likovnog humora koji su prethodili karikaturi, karakteristike karikature, značenje karikature kao medija koji nerijetko djeluje kao kritika pojedinca i društva, upoznaje se s oblicima prezentacije kao i različitim oblicima cenzure. Tumače se okolnosti zbog kojih karikatura u drugoj polovici dvadesetog stoljeća počinje gubiti na značaju.
Metode podučavanja: Nacionalna povijest karikature tumači se kroz povijest grafičkih otisaka, letaka i povijest tiska te individualnih autorskih doprinosa. Posebno se razmatraju problemi odnosa slike i teksta te odnosa visoke i popularne umjetnosti. Cjelovitim uvidom u povijest karikature u Hrvatskoj rasvjetljava se odnos karikature i različitih stilskih opredjeljenja u slikarstvu prve polovice XX. stoljeća. Iz brojnih primjera moguće je vidjeti kako se elementi karikature koji su usvojeni u stilskim težnjama prvih dvaju desetljeća gotovo istodobno počinju vraćati u karikaturu na dva različita načina: dio karikaturista izrugivao se avangardnim pravcima, posebice futurizmu (koji je često bio sinonim za sve avangardno) i kubizmu, a s druge strane, pojedini slikari koji su se bavili karikaturom objavljivali su karikature kojima je polazište likovni izraz utemeljen na suvremenoj umjetničkoj praksi.
Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se redovitost pohađanja nastave i aktivnost na seminarima, kvaliteta seminarskog rada, kvaliteta usmene prezentacije seminarskog rada, istraživački doprinos. Ocjenjuje se pismeni ispit s pitanjima koja uključuju konkretne podatke i opisne odgovore u kojima treba protumačiti određene činjenice i odnose.
Sadržaj
 1. 1. Definiranje karikature i srodnih pojmova
 2. 2. Pregled povijesti karikature u svijetu
 3. 3. Okviri teorijskih, metodoloških, povijesnih i tehničkih značajki karikature
 4. 4. Historiografija karikature u Hrvatskoj
 5. 5. Percepcija karikature
 6. 6. Pretpovijest karikature u svijetu i Hrvatskoj
 7. 7. Karikatura u Hrvatskoj sredinom 19. stoljeća
 8. 8. Počeci humorističko satiričkog tiska u Hrvatskoj
 9. 9. Humorističko satirički tisak tijekom 20. stoljeća
 10. 10. Karikatura u Hrvatskoj u razdoblju 1901.-1906.
 11. 11. Karikatura u prvoj polovici 20. stoljeća
 12. 12. Razgovori s karikaturistima ili posjet izložbi karikatura
 13. 13. Interpretacija karikature u povijesno političkom kontekstu
 14. 14. Mogućnosti rukopisa, karikature bez riječi i odnos riječi i crteža
 15. 15. Karikatura i cenzura, autocenzura i medijska sloboda govora

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i protumačiti temeljne karakteristike medija karikature, kao i razlikovati tipološke i stilske podjele.
 2. Analizirati i interpretirati teorijske, povijesne i metodološke odrednice medija portretne i situacijske karikature.
 3. Steći vještinu prepoznavanja rukopisa i mogućnosti izražavanja pojedinim rukopisom.
 4. Kritički vrednovati suodnos slike i teksta.
 5. Interpretirati karikaturu unutar povijesnog konteksta i cenzure ili autocenzure.
 6. Komparirati i kontekstualizirati specifične karakteristike karikature i drugih masovnih medija popularne kulture.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Dulibić, Frano, Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940. Zagreb 2009.
 2. Dulibić, Frano, Karikatura u Hrvatskoj od 1940. do 2010., neobjavljeni tekst.
 3. Lucie-Smith, Edward, The Art of Caricature, Lonodn 1981.
Dopunska literatura
 1. Horvatić, Dubravko, Ples smrti, Antologija hrvatskog likovnog humora, Zagreb 1975.
 2. Hofmann, Werner, Caricature, Lonodn 1957.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar