Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
ponedjeljak 13-14 i prema dogovoru
Soba
B318
Telefon
01/4092092
E-mail
gkisicek@ffzg.unizg.hr

Gabrijela Kišiček, izvanredna profesorica na Odsjeku za fonetiku, rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za slavistiku i Odsjeku za fonetiku. Iste godine upisala je poslijediplomski znanstveni studij lingvistike, smjer fonetika. Od veljače 2008. zaposlena je na Odsjeku za fonetiku na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika kao znanstveni novak-asistent. Iste godine obranila je kvalifikacijski rad pod nazivom Usporedba ženske i muške retorike pod mentorstvom profesora emeritusa Ive Škarića. U siječnju 2012. doktorirala je na temu Forenzično profiliranje i prepoznavanje govornika gradskih varijeteta hrvatskoga jezika pod mentorstvom prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić. Od 2012. do 2018. zaposlena je kao viša asistentica, a 2018. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta sudjelovala je u nastavi kolegija Ortoepija hrvatskoga jezika I, Neverbalna komunikacija, Govorništvo, Govornička argumentacija, Povijest govorništva, Govorništvo za nastavnike, Govorničke vještine. Također, surađivala je u nastavi nekoliko fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu izvodeći kolegije: Govorničke vještine na Agronomskom fakultetu, Komunikacija u nastavi i Argumentacija u javnom govoru na Prirodoslovno matematičkom fakultetu te Kultura govora na Kineziološkome fakultetu. Članica je stručnog vijeća i predavač na Poslijediplomskom studiju hrvatske kulture. Kao vanjski predavač izvodila je nastavu na Katoličko-bogoslovnoga fakulteta u Đakovu na kolegiju Retorika. Od 2002. radila do 2009. radila je kao mentorica na Govorničkoj školi „Ivo Škarić“. Sudjelovala je na više od 40 međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila 30-ak znanstvenih i stručnih radova iz područja fonetike, retorike, argumentacije. Gabrijela Kišiček suurednica je knjige What do we know about the world: Argumentative and rhetorical perspective u izdanju Windsor Study in Argumentation sa Sveučilišta Windsor u Kanadi.
Autorica je knjiga Retorika i politika te Homo Politicus – Politička retorika u teoriji i praksi za koju je nagrađena Godišnjom nagradom Filozofskog fakulteta 2022. Koautorica je knjige Retorika i društvo. Kao pozvani predavač 2013. sudjelovala je na Summer Institute on Argumentation na Sveučilištu u Windsoru u Kanadi, a 2022. održala je pozvano predavanje na Sveučilištu u Orebru u Švedskoj na temu auditivnih argumenata u multimodalnom argumentativnom diskursu. Bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1. Međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića“. Članica je Programskog odbora međunarodne konferencije European Conference on Argumentation (koja se održava svake dvije godine). Članica je Nadzornog odbora AILACT (Association for Informal Logic and Critical Thinking) te je članica međunarodne organizacije RSE (Rhetoric Society of Europe). Od 2012. do 2016. bila je predsjednica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva. Od 2021. pročelnica je Odsjeka za fonetiku na Filozofskome fakultetu.
Uz nastavu na fakultetu, Gabrijela Kišiček održala je i niz stručnih predavanja i radionica za širok spektar različitih profesija surađujući s brojnim institucijama: stručni skupovi za nastavnike osnovnih i srednjih škola (Agencija za odgoj i obrazovanje), radionice za moderatore i komentatore vojnih vježbi (Ministarstvo obrane), radionice o glasu i izgovoru za prevoditelje (Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja), predavanje za stručnjake za odnose s javnošću (HUOJ), predavanje za liječnike u politici (Akademija za politiku u zdravstvu)…Kao predavač radila je na Londonskoj školi za odnose s javnošću gdje je vodila kolegije: Retorika, Odnosi s medijima te Interno komuniciranje, a održala je više javnih predavanja različitih tema koje se tiču važnosti govorničke edukacije i javnoga govora.
Od 2008. kao stručni vanjski suradnik/fonetičar surađuje s nacionalnom televizijom Nova TV. Također, na Novoj TV surađuje u Informativnom programu kao stručni komentator političke komunikacije te je kolumnistica portala dnevnik.hr.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2023 COST European Network for Argumentation and Public Policy Analysis Suradnik
2018 - 2018 Govorničke kompetencije nastavnika u visokom obrazovanju: analiza i usporedba nastavnika humanističkih, prirodnih i tehničkih znanosti Voditelj
2017 - 2017 Forenzička fonetika 5: Usporedba akustičkih parametara općega hrvatskoga izgovora s dijalektalnim izgovorom i drugim jezicima Suradnik
2016 - 2016 Forenzička fonetika 4: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) hrvatskih i srpskih govornika Suradnik
2015 - 2015 Forenzička fonetika 3: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) muških govornika Suradnik
2013 - 2013 Forenzička fonetika: standardiziranje zvučnih postupaka Suradnik

Ključni istraživački interes
 • retorika
 • javni govor
 • argumentacija
 • sociofonetika
 • neverbalna komunikacija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association for Informal Logic and Critical Thinking (upravljački odbor)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • Odjel za fonetiku, Hrvatsko filološko društvo
 • Rhetoric Society of Europe (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. European Conference on Argumentation, ECA (-, -)
 • 2016. Dani Ive Škarića - treća međunarodna konferencija o retorici, Hrvatsko filološko društvo; Odsjek za fonetiku i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta i Odjel za fonetiku HFD-a (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)
 • Windsor Studies in Argumentation, University of Windsor ,Windsor, Kanada (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
I. ZNANSTVENI RAD
1. Sudjelovanje na znanstvenim projektima
1. 2008./2012. Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza govora (br. 130-0000000-0786) Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
2. 2013./2014. Forenzička fonetika: standardiziranje zvučnih postupaka. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
3. 2014. Forenzička fonetika 2: standardiziranje zvučnih postupaka. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
4. 2015. Forenzička fonetika 3: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) muških govornika. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić
5. 2016. Forenzička fonetika 4: Mjere fundamentalne frekvencije (f0) hrvatskih i srpskih govornika. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarć
6. 2017. Forenzička fonetika 5: Usporedba akustičkih parametara općega hrvatskoga izgovora s dijalektalnim izgovorom i drugim jezicima. Projekt kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić

2. Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima
a) u inozemstvu
1. Varošanec-Škarić, Gordana; Biočina, Zdravka; Kišiček, Gabrijela: Comparison of F0 measures for male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian. CAPSS2017 WorKshop on Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech. Budimpešta, Mađarska, 15-17.05. 2017.
2. Groarke, Leo; Kišiček, Gabrijela: Sound Arguments: An Introduction to Auditory Argument. Friebourg, Švicarska, 21-24. 06. 2017.
3. Groarke, Leo; Kišiček, Gabrijela: Compassion, Authority and Baby Talk: Prosody and Objectivity. OSSA 11: Argumentation, Objectivity and Bias. Windsor, Kanada, 18-21.05. 2016.
4. Kišiček, Gabrijela: Prosodic features in the analysis of multimodal argumentation. European Conference on Argumentation - ECA2015. Lisabon, Portugal, 9. - 12. 06. 2015.
5. Van den Hoven, Paul; Kišiček, Gabrijela: Processing multimodal legal discourse; the case of Stanley ‘Tookie’ Williams. GTR15 Trento Days on Rhetoric - Visual Argumentation and Reasonabless in Judicial Debate. Trento, Italija, 17. - 19. 06. 2015.
6. Kišiček, Gabrijela; Fuderer, Tetyana: Rhetoric of political discourse on the example of Russia - Ukraine conflict. 15. međunarodna slavistička čitanja. Kijev, Ukrajina, 24.04. 2015.
7. Kišiček, Gabrijela: The role of paralinguistic features in the analysis of multimodal argumentation. 8th ISSA - International Society for the Study of Argumentation. Amsterdam, Nizozemska, 1-4. 07. 2014.
8. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela: Comparison of similarity and dissimilarity indices between speech samples in filtered and non- filtered conditions for the speakers of the Croatian language. Zurich, Švicarska 1. – 3. 09. 2014.
9. Kišiček, Gabrijela: The Rhetoric of War – Ex Yugoslavia example. Rhetoric in Society 4 - “Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives”. Kopenhagen, Danska, 15.-18. 01. 2013.
10. Kišiček, Gabrijela (2013). Ad hominem arguments in political discourse (An analysis of Croatian Parliamentary debate). International conference Rhetoric in Europe. Saarbrucken, Njemačka, 9. – 12. 10. 2013.
11. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana: Recognition of Croatian Urban Varieties. 21st Annual Conference of IAFPA. Santander, Španjolska, 5. - 8. 08. 2012.
12. Kišiček, Gabrijela., Varošanec-Škarić, Gordana. Comparison of auditory assessment of voice pitch, acoustic values of F0, formant frequencies and region origin of Croatian speakers. 20th Annual conference of IAFPA, Beč, Austrija, 24-28. 07. 2011.
13. Kozina, Marta.; Kišiček, Gabrijela. Argumentation in speeches of communist leaders on the example of Tito, Stalin and Mao Tse-Tung. Rhetoric in Society III, Antwerp, Belgija, 26-28.01. 2011.
14. Kišiček, Gabrijela.; Stanković. Davor. Analysis of fallacies in Croatian Parliamentary Debate. 7th International Conference on Argumentation ISSA (International Society for Study of Argumentation). Amsterdam, Nizozemska, 29.06-02.07. 2010.
15. Varošanec-Škarić, Gordana.; Kišiček, Gabrijela. Linguistic and forensic phonetics identification of a male speaker. 19th Annual Conference of IAFPA. Trier, Njemačka, 18-21.07. 2010.
16. Kišiček, Gabrijela. Equally different? Comparison of female and male rhetoric in political discourse. Rhetoric in Society II. Leiden, Nizozemska, 21-23. 01. 2009.
17. Miškulin-Saletović, Lucia.; Kišiček, Gabrijela. Linguistic Analysis of Witness Statements in Litigations. Forensic Linguists 9th Biennial Conference on Forensic Linguistics/Language and Law. Amsterdam, Nizozemska, 6-9.07. 2009.

b) u Hrvatskoj
18. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela: Comparison of vowel space of male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian language. 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics. Split, Hrvatska, 9-12.07.2017.
19. Kišiček, Gabrijela; Nikolić, Davor: At the Rhetorical Crossroads: Christmas Messages of Croatian Bishops. Days of Ivo Škarić: 3rd International Conference on Rhetoric. Postira, Hrvatska, 20-23.04.2016.
20. Kišiček, Gabrijela: Reconstructing and assessing visual arguments based on figurative analogy. International conference on Rhetoric Days of Ivo Škarić. Hrvatska, Postira, 23. - 25. 04. 2014.
21. Kišiček, Gabrijela. The Political Discourse on Croatia’s EU Accession: a Rhetorical Analysis of the Presentation of the European Union among Supporters and Opponents of the EU. Days of Ivo Skaric: International Conference on Rhetoric, Postira, Croatia, April 19th – 22nd, 2012.
3. Izlaganja na znanstvenim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem

1. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela: Usporedba akustičkih vrijednosti vokalskih formanata prihvaćenoga izgovora hrvatskih i srpskih muških govornika mlađe dobne skupine. Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, Hrvatska, 8-10.12.2016.
2. Kišiček, Gabrijela: Methodological issues in Forensic Phonetics research and real casework. HDPL Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zadar, Hrvatska, 24-26. 04. 2015.
3. Logar, Ljiljana; Kišiček, Gabrijela: Retorička funkcija humora u političkom diskursu. Tko se zadnji smije, nije shvatio vic: humor u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb, Hrvatska, 19 - 20. 11. 2015.
4. Kišiček, Gabrijela: Figurativnost u retorici. Svijet stila, stanja stilistike: Znanstveni kolokvij povodom 40 godina Katedre za stilistiku. Zagreb, Hrvatska, 13.02. 2015.
5. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana: Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika. Šesti slavistički kongres. Vinkovci-Vukovar, Hrvatska, 10.-13. 09. 2014.
6. Kišiček, Gabrijela: Ad hominem argumenti u političkom diskursu. Istraživanja govora - Speech Research. Zagreb, Hrvatska, 05-07. 12. 2013.
7. Kišiček, Gabrijela. (2011). Pragmadijalektički pristup argumentaciji. Simpozij u čast Ivana Ivasa, 5. 12. 2011. Zagreb.
8. Tomić, Diana; Kišiček, Gabrijela. (2010). Stavovi hrvatski sportaša i trenera o važnosti i djelovanju motivacijskih govora. Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 9-11.12.2010.
9. Kišiček, Gabrijela. (2010). Usporedba antičkog i suvremenog poimanja dobroga govornika. Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 9-11.12.2010.
10. Varošanec-Škarić, Gordana.; Kišiček, Gabrijela. (2010). Lingvistička i fonetska forenzična identifikacija muškoga govornika (stvarni slučaj). XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene. Osijek, Hrvatska, 20.-22.05. 2010.
11. Stanković, Davor; Kišiček, Gabrijela.(2008). Što mislite o ovoj temi? (analiza internetskih komentara novinskih članaka). HDPL Lingvistika javne komunikacije, Osijek, Hrvatska, 22.-24. 05. 2008.
12. Ivas, Ivan.; Kišiček, Gabrijela.; Kolić, Jadranka. (2004). Intonacija pitanja u hrvatskome i slovenskome jeziku. Peti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 09.-11.12.2004.
13. Škarić, Ivo.; Pletikos, Elenmari.; Kišiček, Gabrijela. (2004). Generiranje naglasaka iz nesvjesne gramatike na nekim neostvarenim hrvatskim riječima. Peti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 09.-11.12.2004.4. POZVANA PREDAVANJA
• Reconstructing and Assesing Multi-modal Arguments. Summer Institute on Multi-Modal Arguments. Windsor, Kanada, 22 - 31. 05. 2013.
• Važnost govorničke edukacije. Humanizam u doba neoliberalnog kapitalizma. Split, Hrvatska, 29.-30. 10. 2015.
• Akademija za politiku u zdravstvu – Retorika u politici, siječanj 2018.
• Agencija za odgoj i obrazovanje – radionica njege glasa i izgovora, Varaždin, siječanj 2018.
• Udruženje konferencijskih prevoditelja – radionica njege glasa i izgovora – siječanj 2018.
• Agencija za odgoj i obrazovanje – radionica njege glasa i izgovora – travanj 2018., Varaždin
• Osječko ljeto mladih– Kako se osloboditi straha i treme od javnog nastupa, lipanj 2018.
• Osnovna škola Zadar – predavanje za nastavnike – Važnost govorničke edukacije, travanj 2018.
• Grad Metković – javno predavanje “Učinkovita verbalna i neverbalna komunikacija”, rujan 2018.
• Hrvatske udruge za odnose s javnošću, godišnja konferencija “KOMferencija” - Učinkovit javni nastup, 6. 12. 2018.
• Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – “Kako pripremiti dobro izlaganje”, ožujak 2019.
• Dominikanski samostan u Zagrebu – edukacija za svećenike – “Važnost retoričke naobrazbe”, srpanj 2019.
• Udruga mladih znanstvenika i istraživača Penkala – „Učinkovitost znanstvene komunikacije“, 4. 12. 2021.
• Sveučilište u Zadru – Dani hrvatskog jezika – „Kako postati dobar govornik“, 14. 03. 2022.
5. Recenziranje znanstvenih i stručnih radova
• Recenzentica u inozemnom časopisu Informal logic
• Recenzentica u inozemnom časopisu Journal of Research on Contemporary Society
• Recenzentica u seriji publikacija Windsor Study in Argumentation
• Recenzentica u domaćem časopisu Govor
• Recenzentica u domaćem časopisu Crkva u Svijetu
• Recenzentica u zborniku radova 6. Slavistički zbornik


Popis znanstvenih radova
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302790