Naziv
Govorništvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
6
Šifra
51321
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je da se studente upozna s osnovnim retoričkim pravilima, da se steknu osnovne govorničke vještine i vještine analize javnoga govora. Cilj je studenta uputiti u opće govorničke obrasce te ih pripremiti za rad u govorničkom zanimanju svladavajući osnovne vještine javnoga govorenja.
Sadržaj
 1. a) Upoznavanje s pojmom govorništva. Definicija i osobine javnoga govora i aproksimativna istina. b) Podjela studentskih referata i upute za njihovo izvođenje
 2. a) Elementi početnog oblikovanja govora – pet temeljnih dimenzija b) Pravila kompozicije govora
 3. a) Središnja misao – formalna i sadržajna pravila. Vrste tvrdnji. Uvježbavanje osmišljavanja središnjih misli. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Aristotel, Ciceron
 4. a) Povijesni pregled govorništva. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Kvintilijan, Meyer
 5. a) Argumentacija. Temeljni pojmovi. Očitosti. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Fahenstock & Secor, Groarke&Tindale
 6. a) Argumentacija. Temeljni pojmovi. Pet vrsta argumentacijskih veza. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Škarić, Weston, Walton
 7. a) Pogreške u argumentaciji. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Tindale, Šopenhauer
 8. a) Opći Toulminov model. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Toulmin, Petrović
 9. a) Perelmanova nova retorika – argumentacija spajanjem i razdvajanjem te oponašanjem formalne logike. Topika. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Perelman, Hasanbegović
 10. a) Humor u javnome govoru b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Bergson, Jaffe
 11. a) Retoričke figure. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Freely & Steinberg, Lucas
 12. a) Pregovori. Retorika u medijima. b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Tudor, Nierenberg
 13. a) Prigodni govori b) Izvođenje studentskih referata (10minutnih govora) – Osborn & Osborn, Nelson
 14. a) Izvođenje 3minutnih govora b) Analiza i evaluacija 3minutnih govora
 15. a) Ponavljanje b) Kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojati elemente profiliranja publike
 2. nabrojati i pomoću primjera objasniti elemente početnog dizajniranja govora
 3. nabrojiti i ilustrirati dijelove kompozicije govora
 4. nabrojati i oprimjeriti temeljne pojmove argumentacije
 5. imenovati i prepoznati retoričke smicalice
 6. nabrojati i ilustrirati retoričke karakteristike dobrih i loših prigodnih govora
 7. imenovati najvažnije retoričare (povijesne i suvremene)
 8. imenovati, prepoznati i u govoru primijeniti retoričke figure
 9. izvesti javni govor prema usvojenim retoričkim pravilima
 10. pripremiti predavanje iz područja govorništva
Metode podučavanja
-predavanje
-seminari i radionice
-samostalni zadatci
-mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Dolasci na nastavu – 10%
Održavanje javnih govora – 30%
Čitanje - istraživanje – 10%
Pismeni ispit – 50%

Obavezna literatura
 1. Aristotel (1989). Retorika. Zagreb: Naprijed
 2. Kvintilijan, M. F. (1985). Obrazovanje govornika. Sarajevo, Veselin Masleša.
 3. Meyer, M. i dr.(2008). Povijest retorike od Grka do naših dana, Zagreb, Disput
 4. Škarić, I. (2011). Argumentacija. Zagreb: Nakladni zavod Globus
 5. Škarić, I. (2000). Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb, Školska knjiga
 6. Šopenhauer, A. (1985). Eristička dijalektika ili Umeće kako da se uvek bude u pravu objašnjeno u 38 trikova. Novi Sad, Biblioteka Svetovi
 7. Zadro, I. (ur.), (1999). Glasoviti govori; predgovor I. Škarić: Što će nam retorika?, Naklada Zadro, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Beker, M. (1997). Kratka povijest antičke retorike. Artrezor, Zagreb
 2. Ciceron, M. T. (1886) Izabrani govori. Prijevod i uvod A. Weber, Prievodi grčkih i rimskih klasika, Sv. 4., Zagreb, Naklada "Matice Hrvatske".
 3. Groarke, L., Tindale, Ch. (2013). Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking. (5th Ed.) Oxford University Press, Ontario
 4. Fahnestock, J. ( 1990) A Rhetoric of Argument, McGraw Hill Publishing Company
 5. Freeley, Austin J. (1996). Argumentation and Debate. International Thomson Publishing Comp
 6. Gronbeck, B. E., German, K., Ehninger, D., Monroe, A. H. (1995). Principles of Speech Communication. Harper Collins College Publishers
 7. Hasanbegović, J. (1988). Perelmanova pravna logika kao nova retorika. Beograd, Biblioteka Izazovi Lucas, S. E. (1998). The Art od Public Speaking. Boston Mass.: McGraw Hill
 8. Jaffe, C. (1998). Public Speaking: concepts and skills for a diverse society. Belmont, Ca. (etc.): Wadsworth Publishing Company.
 9. Perelman, C. i Olbrechts-Tyteca, L. (1969). The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. Notre Dame-London: University of Notre Dame Press
 10. Tindale, C. (2007). Fallacies and Argument Appraisal. Cambridge: Cambridge University Press
 11. Toulmin, S. E. (1969). The Uses of Argument. Cambridge University Press
 12. Visković, N.: Argumentacija i pravo. Pravni fakultet u Splitu, Split, 1997.
 13. Walton, D. (2006). Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press
 14. Weston, A. (1992). A rulebook for Arguments. Indianapolis / Cambridge: Hackett Publishing Company
 15. Zadro, I. (ur.), (1999). Glasoviti govori; predgovor I. Škarić: Što će nam retorika?, Naklada Zadro, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar