Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Ponedjeljak, 9.30-11
Soba
C-101
Telefon
+ 385 1 4092 406
E-mail
lmagas@ffzg.hr

Lovorka Magaš Bilandžić rođena je 1981. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005., a doktorirala 2012. s temom "Sergije Glumac – život i djelo". Od 2006. zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti gdje predaje kolegije vezane uz modernu i suvremenu umjetnost. U zvanju izvanredne profesorice je od 2021. Od 2018. do 2022. bila je voditeljica Poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti.
Surađivala je na brojnim znanstvenim projektima: projektu MZOS-a "Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne" (2007.−2013.), bilateralnim međunarodnim projektima "Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću" (2011.–2012.) i "Njemačko-hrvatske umjetničke veze kao dio internacionalnih umjetničkih mreža 20. stoljeća" (2014.–2015.), projektu Ministarstva kulture RH "Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost" (2013.–2015.), međunarodnom istraživačko-izložbenom projektu "Bauhaus − umrežavanje ideja i prakse" (2013.–2015.), projektu HRZZ-a "Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780–1945)" (2014.–2017.) i "Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas" (2018.–2023.) te nizu projekata u sklopu potpore za znanstvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2023. surađuje na projektu HRZZ-a "Reprezentacija, razvoj, edukacija, participacija – umjetnost u društvu od 19. do 21. stoljeća" voditelja prof. dr. sc. Dragana Damjanovića.
Autorica je više izložaba: "Sergije Glumac" (Galerija Milan i Ivo Steiner, Zagreb, 2005.), "Strast i bunt u hrvatskoj karikaturi" (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2011.), "Ekspresionizam u hrvatskoj grafici" i "Suvremena hrvatska grafička scena / propitivanje medija" (obje realizirane u sklopu "VI. dana grafike" u Galeriji likovnih umjetnosti, Osijek, 2013.), "Silvio Vujičić: Behind the Scene" (Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb, 2014.) te "Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke" (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2015.), "Foto Tonka i kazalište" (u sklopu XXVI. Krležinih dana, Hrvatsko narodno kazalište, Osijek, 2015.) i "U ritmu vremena – grafički dizajn Pavla Vamplina" (Centar za kulturu Čakovec, 2020.), "Sergije Glumac – retrospektiva" (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2021.), "Novi standard – Studio za industrijsko oblikovanje i kultura stanovanja 1950-ih" (HDD galerija, Zagreb, 2021., s P. Počanić), "Tomislav Krizman – oprema knjiga i časopisa" (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.) i "Boris Dogan – Slikar u grafičkom dizajnu" (HDD galerija, 2023.). Bila je dio autorskog tima izložaba "Strast i bunt – ekspresionizam u Hrvatskoj" (dionica grafika, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2011.), "Put u vječnost" (dionica fotografija, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2016.), "Šezdesete u Hrvatskoj – Mit i stvarnost" (dionica grafički dizajn, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2018.), "Na robu: vizualna umetnost v Kaljevini Jugoslaviji 1929–1941" (dionica fotografija, Moderna galerija, Ljubljana, Slovenija, 2019.) i "Ratko Petrić: Baciti istinu u lice!" (dionica grafički dizajn, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2021.).
Sudjelovala je na 19 domaćih i 16 međunarodnih znanstvenih skupova te održala 26 javnih predavanja. Objavila je knjige "Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke" (2015.), "Sergije Glumac: grafika, grafički dizajn, scenografija (2019.)" i "Sergije Glumac – retrospektiva" (2021.), 23 poglavlje u knjigama, 12 izvornih znanstvenih radova i preko 60 stručnih radova, predgovora izložaba i prikaza.
Kao članica organizacijskih i znanstvenih odbora sudjelovala je u organizaciji 10 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Od 2013. do 2015. vodila je i organizirala program popularizacije znanosti "Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika − ciklus predavanja iz povijesti umjetnosti". Dobitnica je četiri nagrade. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, AICA-e i ULUPUH-a.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Oblikovanje (post)modernog života (II.): škole i školovanja Suradnik
2022 - 2022 Oblikovanje (post)modernog života Suradnik
2020 - 2021 Hrvatska likovna baština od baroka do suvremenosti – umjetničke veze, provenijencija umjetnina, konteksti Suradnik
2018 - 2018 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 4 Suradnik
2018 - 2023 Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (ASCEP) Suradnik
2017 - 2017 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 3 Suradnik
2016 - 2016 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 2 Suradnik
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada Suradnik
2014 - 2017 Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945) Suradnik
2014 - 2019 Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke Suradnik

Ključni istraživački interes
 • moderna i suvremena umjetnost
 • grafički dizajn
 • fotografija
 • scenografija
 • grafika
 • povijesti izložbi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član, član Izdavačkog savjeta od 2018. do danas)
 • Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (HS AICA) (redovni član, član Nadzornog odbora od 2015. do 2018. )
 • Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti (2016.), Ministarstvo kulture
 • Odbor za dodjelu nagrada 7. hrvatskog trijenala grafike (2016.), Kabinet grafike HAZU
 • Odbor za dodjelu nagrada 8. hrvatskog trijenala grafike (2019.), Kabinet grafike HAZU
 • Umjetnički savjet, Galerija Vladimir Bužančić Centra za kulturu Novi Zagreb
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. Tomislav Krizman i njegov doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Znanstveno-stručni skup povodom 140. godišnjice rođenja Tomislava Krizmana (1882. – 1955.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti, Katedra za modernu umjetnost i vizualne komunikacije i Arhiv za likovne umjetnosti HAZU (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. Art and the State in Modern Central Europe (18th - 21st Century), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. 140. godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Desničini susreti. Zagreb 1924.-1930. i 1945.-1967. Društvo, kultura, svakodnevica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. Fotografska baština u muzejima, Muzejski dokumentacijski centar (-, -)
 • 2016. Art and Politics in Europe in the Modern Period, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ,Beograd (član Izdavačkog saveta)
 • Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ,Beograd (član Izdavačkog saveta)
 • Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ,Beograd (član Izdavačkog saveta)
 • Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ,Beograd (član Izdavačkog saveta)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Priznanje Izidorja Cankarja Slovenskog umetnostnozgodovinskog društva
 • 2020. Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za promicanje povijesti umjetnosti za 2019.
 • 2016. Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2015. Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • 2016. Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za promicanje povijesti umjetnosti za 2015.

Opis znanstvene djelatnosti
Popis radova i sudjelovanja na znanstvenim skupovima dostupan je na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291911.