Naziv
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125513
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s utjecajem izvaneuropskih kultura na umjetnost Zapada. Pri tome se različite pojave i transfer utjecaja razmatraju u širem društveno-političkom i kulturnom kontekstu te kroz različite medije: od likovnih umjetnosti do grafičkog i produkt dizajna, mode, oblikovanja interijera i scenografije itd. Ključna djela moderne i suvremene umjetnosti promatraju se iz novog rakursa te se osvještavaju načini na koje su afrička i azijska kultura i umjetnost utjecali na razvojnu liniju umjetnosti 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje i upoznavanje s tematikom.
 2. Albert Eckhout i Frans Post: otkrivanje izvaneuropskih kultura u zlatnom vijeku nizozemskog slikarstva. Orijentalizam.
 3. Uloga svjetskih i kolonijalnih izložbi u transferu utjecaja.
 4. Japonisme. Slučaj Paul Gauguin.
 5. Henri Matisse, fovizam i "primitivno". Njemački ekspresionizam.
 6. Pablo Picasso i "Gospođice iz Avignona" - različiti teorijski pristupi.
 7. Kolokvij.
 8. Dadaizam i izvaneuropske kulture.
 9. Izvaneuropske kulture i moderna skulptura: Brancusi, Modigliani, Epstein, Lipchniz i Gaudier-Brzeska.
 10. Pariz između dva svjetska rata - fascinacija Drugim i egzotičnim kroz likovnu umjetnost, grafički dizajn, produkt dizajn, modu i oblikovanje interijera.
 11. Pariz između dva svjetska rata - fascinacija Drugim i egzotičnim kroz film, kazalište, glazbu i ples.
 12. Nadrealizam i izvaneuropske kulture. Nancy Cunard i Charles Ratton.
 13. Poslijeratna američka i europska umjetnost. Gutai.
 14. Suvremena umjetnost: Afrika i Azija.
 15. Zaključna razmatranja. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Analiza utjecaja koji su etnografski muzeji te svjetske i kolonijalne izložbe imali u transferu utjecaja i upoznavanju umjetnika s izvaneuropskim kulturama
 2. Upoznavanje različitih teorijskih modela i njihova primjena u analizi ključnih djela moderne umjetnosti
 3. Prepoznavanje složenih odnosa između umjetnosti i šireg društveno-političkog konteksta
 4. Upoznavanje sa suvremenim umjetnicima koji se bave postkolonijalnim stanjem i pitanjem "drugoga"
 5. Prepoznavanje utjecaja izvaneuropskih kultura na različitim područjima (dizajn, kazalište, glazba, film)
 6. Usvajanje novih pojmova ("primitivno", "drugo") i njihova primjena u kontekstu povijesti moderne umjetnosti
 7. Proširivanje usvojenih znanja i prepoznavanje različitih utjecaja izvaneuropskih kultura na moderno slikarstvo i skulpturu
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave), seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. "Umjetnost 20. stoljeća", ur. Walter F. Ingo, Zagreb: Taschen / VBZ, 2005. (odabrana poglavlja)
 2. Hal Foster, Rosalin Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh: "Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London: Thames&Hudson, 2004. (odabrana poglavlja)
 3. Petrine Archer-Straw, "Negrophilia: Avant-Garde Paris and Black Culture in the 1920s", London: Thames & Hudson, 2000., str. 9−21, 107-119.
 4. Gill Perry, Primitivism and the Modern, u: "Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century, London, New Haven: Yale Uniiversity Press, 1993., 3-85.
 5. Linda Weintraub, "Making Contemporary Art: How Today's Artists Think and Work", London: Thames & Hudson, 2003. (odabrana poglavlja)
 6. Ghislaine Wood, The Exotic, u: "Art Deco 1910-1939", London: V&A Publications, 2003., str. 125−137.
 7. Zbirka članaka s JSTOR-a koju će studenti dobiti na nastavi
 8. Predavanja i prezentacije dostupne preko sustava Omega
Dopunska literatura
 1. Zbirka članaka s JSTOR-a koju će studenti dobiti na nastavi
 2. Colin Rhodes, "Primitivism and Modern Art", London: Thames & Hudson, 1994.
 3. "Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern", sv. 1 i 2, ur. William Rubin, New York: MOMA, 1984.
 4. "Primitivism and Twentieth-Century Art: A Documentary History", ur. Jack Flam, Miriam Deutch, Berkley: University of California press, 2003.
 5. "Africa Remix: Contemporary Art of a Continent", ur. Simon Njami, Ostfilden: Hatje Cantz, 2005.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar