Naziv
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
170245
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Stjecanje znanja o dizajnu kao specifičnom mediju kreativnog izraza, o osnovama metodologije povijesti dizajna, razvijanje sposobnosti za interdisciplinarne pristupe u istraživanju analognih tema.
Sadržaj
 1. Uvod. Objašnjenje oblika nastave, ciljeva kolegija i studentskih obaveza
 2. Počeci povijesti dizajna u kontekstu 19. stoljeća
 3. Art Nouveau, Secesija, Jugendstil
 4. Deutsche Werkbund i pitanje standardizacije
 5. Dizajn avangarde: De Stijl i Bauhaus
 6. Dizajn avangarde: Ruska avangarda
 7. Art Deco
 8. provjera znanja: kolokvij
 9. Dizajn i ideologija
 10. Od utopije do stvarnosti: Dizajn pedesetih
 11. Dizajn i popularna kultura šezdesetih godina
 12. Postmoderna u dizajnu
 13. Suvremeni dizajn i novi mediji
 14. Suvremeni dizajn u postkolonijalnom kontekstu korporacijskih struktura
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. steći osnovna znanja o povijesti dizajna
 2. razvijanje sposobnosti za samostalno istraživanje tema iz područja povijesti dizajna
 3. steći osnovna znanja o interdisciplinarnom polju povijetsi i teorije dizajna
 4. steći osnovna znanja o teorijskim modelima proučavanja povijesti dizajna
Metode podučavanja
predavanja, seminari, terenska nastava, vježbe
Metode ocjenjivanja
ispit, seminarski rad (projektni zadatak)

Obavezna literatura
 1. Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design. Oxford: Oxford University Press, (1997.):
 2. Victor Margolin, Design Discourse: History, Theory, Criticism. Chicago. Chicago: University of Chicago Press, (1989.)
 3. Steven Lubar, W. David Kingary, History from Things: Essays on Material Culture. Washington DC: Smithsonian, (1993.):
 4. Nikolaus Pevsner, Pioniri modernog oblikovanja : Od Morrisa do Gropiusa. Zagreb: GZH, (1990.):
 5. Elizabeth Cumming, Wendy Kaplan, The Arts and Crafts Movement. Thames and Hudson, London (1991.):
 6. Peter Vergo, Art in Vienna 1898-1918. Phaidon, London (1975.)
 7. Secesija u Hrvatskoj. Zagreb: MUO, (2003.)
 8. Yvonne Brunhammer, Art Deco Style. Academy Editions, London, (1983.):
 9. Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age. Oxford: Architectural Press, (1960.):
 10. Judy Attfield, Pat Kirkham, A View from the Interior: Feminism, Women and Design. London: Women's Press, (1995.):
 11. Susan Reid, David Crowley (ur.), Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Oxford: Berg Publishers, (2000.):
 12. Jasna Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj. Od utopije do stvarnosti. Zagreb: Horetzky, (2004.):
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar