Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
SRI 11-12h (zimski semestar)
ČET 10-11h (ljetni semestar)
Soba
B004
Telefon
01/ 4092-047
E-mail
rmatasov@ffzg.hr

Pogledati na www.ffzg.hr/~rmatasov

Pogledati na www.ffzg.hr/~rmatasov i na www.hazu.hr