Naziv
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52310
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ovladavanje gramatičkim strukturama i razumijevanjem tekstova jednog tipološki zanimljivog, indoeuropeistički važnog i kulturno fascinantnog jezika.
Sadržaj
 1. Pasiv prezenta i imperfekta.
 2. Sufigirane zamjenice, zamjenički prijedlozi, posvojne zamjenice.
 3. Klasa B objektnih pokazatelja; futur i kondicional.
 4. Konjunktiv prezenta; konjunktiv prošli.
 5. Brojevi i pridjevi.
 6. Preteritna osnova; s-preterit.
 7. t-preterit i preterit s duljenjem.
 8. Reduplicirani preterit i perfekt.
 9. Osnova pasivnog preterita.
 10. Nepravilni glagoli.
 11. Odnosne rečenice.
 12. Čitanje priče "Cumachtae mná" I.
 13. Čitanje priče "Cumachtae mná" II.
 14. Čitanje priče "Loinges mac n-Uislenn" I.
 15. Čitanje priče "Loinges mac n-Uislenn" II.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći deklinirati sve staroirske imenice
 2. Studenti će moći prevoditi jednostavne staroirske tekstove
 3. Studenti će moći konjugirati staroirske glagole
 4. Studenti će moći nabrojati osnovne činjenice o mjestu staroirskoga među indoeuropskim jezicima.
Metode podučavanja
Predstavljanje i uvježbavanje gramatičkih struktura. Prevođenje rečenica i lakših tekstova.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij za potpis.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, 2010. Kratka gramatika staroirskoga jezika (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 8. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 9. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 37. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 39. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 41. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 43. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 49. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 50. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 51. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 55. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 58. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 59. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 60. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar